ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကေလးရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီးျဖစ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)မူလြန္ေက်ာင္းတြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေမာင္ကံ)

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသက္ (၉) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ဦးေရ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ကို ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကေလးငယ္ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံ ေပးထားေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရး မွဴး ဦးေမာင္ေအးသာက ေျပာ သည္။

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါကာ ကြယ္ေဆးထိုးျခင္း စီမံခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရႏွင့္ သြားလာရခက္ခဲသည့္ ေက်းရြာမ်ားသ႔ို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သြားေရာက္ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဘဂၤါလီရြာတခ်ဳိ႕က သြားရလာရ အဆင္မေျပတာေတြရွိ တယ္။ အဲဒီလိုအဆင္မေျပလို႔ အခုတစ္ေခါက္မသြားႏိုင္တဲ့ရြာေတြ ကို ဒီဇင္ဘာလမွာ ေ၀းလံခက္ခဲ ေဒသအျဖစ္ သြားေရာက္ဖို႔ရွိပါ တယ္’’ဟု ဦးေမာင္ေအးသာက ေျပာသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားေသာေဒသမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းအေျချပဳ၊ ရပ္ကြက္အေျချပဳဟူ၍ ထိုးႏွံေပးရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အနီးရွိဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားသို႔လည္း ကြင္းဆင္းေဆးထုိးေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေအးသာက ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ကေလးေတြအတြက္ က်န္း မာေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ေတာ့ ထိုးႏွံဖို႔လိုပါတယ္။ ဘဂၤါလီ ကေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လည္း ေရာက္လာၾကပါတယ္’’ဟု ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံေပးေနသည့္ သူနာျပဳ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီး ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာသို႔ သြား လာရန္ လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုက ေျပာသည္။

More in Regional Section