ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အာဂ်င္တီးနား ေရငုပ္သေဘၤာကို ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရ

အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္၏ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေရငုပ္သေဘၤာကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားက ဝန္ခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ကတည္းက အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္၏ ဆန္ဟြမ္ ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ႏုိင္ငံ၏ အေ႐ွ႕ဘက္ ကမ္းလြန္ ေရျပင္တြင္ အမႈထမ္း ၄၄ ဦးႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။

ေရငုပ္သေဘၤာကို အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္က ျဖန္႔က်က္ ရွာေဖြေနသလို အေမရိကန္ ေရတပ္ကလည္း သေဘၤာႏွစ္စီး ရွာေဖြကာ ကူညီထားၿပီး ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္တြင္ လုိက္လံရွာေဖြမႈမ်ား အစျပဳလ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္မူ ေရငုပ္သေဘၤာမွဟု ယူဆရသည့္ ဆက္သြယ္မႈလိႈင္းအခ်ိဳ႕ကို ၿဂိဳဟ္တုမွတဆင့္ ေျခရာခံ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီ (နာဆာ)၏ သုေတသန ေလယာဉ္ တစ္စီးက အဆိုပါ ဆက္သြယ္မႈကို ေနရာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။

ေရငုပ္သေဘၤာကို ေနာက္ဆံုး အဆက္အသြယ္ ရရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးတဝိုက္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္တြင္ ရွာေဖြေနေသာ္လည္း ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈ အပါအဝင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ႀကံဳေနရေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝန္ခံခဲ့သည္။

အာဂ်င္တီးနား ေရတပ္က ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္မေလွ်ာ့ေသးေၾကာင္း၊ ဒီဇယ္ အီလက္ထေရာနစ္ စြမ္းအင္သံုး ေရငုပ္သေဘၤာတြင္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ကာလအတြက္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လံုေလာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ေရငုပ္သေဘၤာသည္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တာဝန္တစ္ခုအၿပီး အေျခစိုက္ စခန္းသို႔ ျပန္လာစဉ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ မနက္ပိုင္းက အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ျပႆနာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မသိရေသးေသာ္လည္း  စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေယဘုယ် ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ပါ အခက္ႀကံဳေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာ ေနာက္ဆံုး ရွိေနႏုိင္သည့္ ေနရာကိုလည္း တိက်စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲဟု သိရွိရသည္။

Ref: EPA