ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ မဟုတ္ဟု ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ မူဂါဘီ ေျပာၾကား

မူဂါဘီ၏ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား မိန္႔ခြန္းကို ေစာင့္နားေထာင္ေနေသာ ဇင္ဘာေဘြ ျပည္သူမ်ား။

စစ္တပ္၏ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံထားရေသာ္လည္း ၎၏ ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ဟု ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ ေရာဘတ္ မူဂါဘီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ရာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ၌ က်င္းပမည့္ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီ ညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္၌ ၎သည္ သမၼတအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ဟု မူဂါဘီက ေၾကညာသြားသည္။

ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး မူဂါဘီကိုလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားသည္။ ယခုအခါ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီကလည္း မူဂါဘီကို ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း သမၼတရာထူး စြန္႔ေပးရန္ သတိေပးထားသည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မူဂါဘီသည္ ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီကို ၎၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံခြင့္ရရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ေနာက္ ျပႆနာမ်ား စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္ကေရာ၊ ျပည္သူမ်ားကပါ ဂေရ႕စ္ကို သမၼတအျဖစ္ လိုလားျခင္း မရွိေခ်။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္မူ စစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူခဲ့သလို မူဂါဘီကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားလုိက္သည္။

မူဂါဘီက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ ဆိုေသာအခါ ျပည္သူမ်ားစြာက ၎ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေၾကညာမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဝန္းရံလ်က္ ရွိေနသည့္ မူဂါဘီက ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီ၏ ညီလာခံမွာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္သာ လိုေတာ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎သည္ သမၼတအျဖစ္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိနစ္ ၂၀ ၾကာ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

၎က အာဏာရပါတီ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေဝဖန္တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းကို လက္သင့္ခံေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး “စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းေရာ၊ အဆိုပါ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈအတြက္ တာဝန္ခံဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ ဟာရာရီ၌ ျပည္သူမ်ားက မူဂါဘီ ရာထူးစြန္႔ေတာ့မည္ဟုဆိုကာ စု႐ံုး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမို၍ ခန္႔မွန္းရ ခက္လာခဲ့သည္။ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္က ၎တို႔သည္ အာဏာသိမ္းရန္ လံုးဝ အစီအစဉ္ မရွိဘဲ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရ ပါတီအတြင္းမွ မသမာသူမ်ားကို ရွင္းလင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီက မူဂါဘီအစား အမ္မာဆန္ အန္ဂါဝါကို ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ယွဉ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ အန္ဂါဝါသည္ ဇင္ဘာေဘြ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိေနသည္။

အေစာပိုင္းတြင္ သမၼတေနရာ ဆက္ခံေရးအတြက္ အန္ဂါဝါႏွင့္ ဂေရ႕စ္တို႔ အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မူဂါဘီက အန္ဂါဝါကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလုိက္သည့္ေနာက္ ျပည္သူအမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသလို စစ္တပ္ကပါ ၾကားဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Ref: CNN