ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိျခင္းတြင္ လူငယ္မ်ားက အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD) အေနျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား အႏုိင္ရရွိခဲ့ရာတြင္ လူငယ္ မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အ ေရးပါသည့္ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

 ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼသာလခန္းမ၌ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒီခ်ဳပ္ဒုတိယ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မ ရွင္၊ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားသည္။


ဒီခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔၌ အႏိုင္ရရွိမႈတြင္ လူငယ္မ်ားက အင္အားႀကီးမားစြာျဖင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ကဆိုသည္။

 ‘‘သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ လူငယ္တာဝန္က် တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကို ေရာက္ သြားၾကတယ္။ လူငယ္အင္အား ေတြ နည္းသြားတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦး ဝင္းထိန္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔ တက္ေရာက္သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္ ၁၇ ဖြဲ႕ထံ ဗဟိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းျပသည့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး ေမာင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လူငယ္ညီလာခံက်င္းပ ေရးေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္သူ ၇၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာေဇာ္ ျမင့္ေမာင္တို႔က အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခတ္အဆက္ ဆက္ ျဖတ္သန္းမႈ၌ လူငယ္မ်ိဳး ဆက္မ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးပါပံုကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကို ဦး စားေပးၿပီး ေျပာသြားတာပါ။ အ ရင္က လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြအ ေၾကာင္း ေျပာျပတာေပါ့။ ေနာက္ ထပ္လည္း လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြ လိုတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ပါတီရဲ႕ အဓိကေက်ာ႐ိုးက လူငယ္ျဖစ္ တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲျပင္ဆင္မႈေတြအတြက္ လူငယ္ေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆို တဲ့အေၾကာင္း ဒါေလးေတြ ေျပာ သြားတာပါ’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လူငယ္ပါတီဝင္ တစ္သိန္းခန္႔ စုေဆာင္းရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။