ကံမတြင္ လမ္းျပင္ရန္ ေက်ာက္မ်ားကို တင္ဒါစည္းကမ္းအတိုင္း ထားရွိျခင္းမရွိ၍ အခက္ေတြ႕ဟုဆို

တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ားက ေက်ာက္မ်ားကို စည္းကမ္းမရွိ ခ်ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဦးေဇာ္ဝင္း)

 မေကြးတိုင္း ကံမၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း လမ္းျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸ ဏီမ်ားက ေက်ာက္မ်ားစုပံုခ်ထား ရာတြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားအတုိင္း ညီညီညာညာ စုပံုျခင္းမရွိသျဖင့္ ေလ့လာစစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ကံမ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းကေျပာသည္။

ကံမ-နတ္မီးေတာက္လမ္း၊  ကံမ-ျပည္လမ္းအပါအဝင္ လမ္း ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေနေသာ လမ္းေျခာက္ခုစလံုး တြင္ ေက်ာက္မ်ားကို စနစ္တက် စုပံုထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တင္ဒါစည္းကမ္းမွာက ေက်ာက္ခ်တဲ့အခါမွာ စစ္ေဆးရ လြယ္ကူေအာင္ က်င္းထိုး(စီပံုထိုး)ၿပီး စုပံုရမယ္လို႔ ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ အခုက ဒီအတိုင္း ကားေပၚက ခ်တဲ့အတိုင္း စုပံုထားေတာ့ က်င္းအေရအတြက္မွန္ကန္စြာ ခ်ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ ေလ့လာဖို႔ခက္ ခဲမႈျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ ေဆးခ်က္ေတြလည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သိရွိျခင္းမရွိ ေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

 အထက္ပါကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ကံမၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီး ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္ေပးသြင္းသည့္တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီအား ေက်ာက္မ်ားကိုက်င္းထိုး (စီပံုထိုး)စုပံုရန္ ၫႊန္ထားၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယင္းကိစၥကို တိုင္းေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးထံသို႔ တင္ျပထား ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ား ေလ လြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစေရး ထိန္းမတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကဆုိသည္။ လမ္းဦးစီးဌာနက ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမ္းေျခာက္ခုျပဳျပင္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ အကုန္က်ခံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

More in Regional Section