တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အခ်ိိန္စာရင္း သတင္းမွားထြက္ေပၚ

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္းအမည္ရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု တြင္ ေဖာ္ျပေသာ္လည္း စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကား သည္။


အဆုိပါေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာတြင္ တင္ထားသည့္ အခ်ိန္ စာရင္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ထမ္း မ်ားအပါအဝင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲ သူအမ်ားစုက တစ္ဆင့္မွ်ေဝေန ေသာ္လည္း အခ်ိန္စာရင္းပါ ရက္ စြဲမ်ားသည္ အစီအစဥ္မက်ဘဲ လြဲ မွားေနသည္။

‘‘စာေမးပြဲရက္က ညႇိထား တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ အခုေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွာ တင္တယ္ဆုိတာ ဆရာေတာင္ မသိေသးဘူး။ ဘယ္ရက္ ဆုိတာ အတည္မျပဳရေသးပါ ဘူး’’ဟု ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကား သည္။

 တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ သက္ဆုိင္ရာဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းကာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမွ သာ အခ်ိန္စာရင္းကို သတင္းစာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ ထုတ္ ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ၂၀၁၇ မတ္လ ၈ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။