ႏိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ ေဒသအႏွံ႔ ျမဴထူထပ္စြာ က်ဆင္းမည္

 ႏိုဝင္ဘာေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္းငယ္တစ္လံုး ျဖစ္လာႏိုင္ ေၾကာင္း မုိးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


 ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလ ဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ ကာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္ တုိင္းငယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႔ မိုးရြာႏိုင္ေၾကာင္း မုိးဇလဌာနက သတိေပးထားသည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေလးရက္မွ ေျခာက္ရက္ ခန္႔ မိုးရြာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားသည္။ အလားတူ စစ္ကိုင္း တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္ရက္မွ သံုးရက္ခန္႔အထိ မိုးရြာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမဴက်ဆင္းမည့္ သတိေပးခ်က္လည္း မိုးဇလက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ စစ္ကိုင္း တုိင္း အထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ငါးရက္ မွ ေျခာက္ရက္ခန္႔ ျမဴထူထပ္စြာ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္ တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ တနသၤာရီ တိုင္း၊ ရခိုင္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ သုံးရက္မွ ေလးရက္ခန္႔အထိ နံနက္ပိုင္း၌ ျမဴထူထပ္စြာ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။