ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံျဖင့္ ေငြစကၠဴထုတ္ေ၀ေရးအဆုိ ကန္႔ကြက္ခံရမႈအေပၚ ေကအုိင္အုိေခါင္းေဆာင္ မွတ္ခ်က္ျပဳ

 ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ႀကိဳးစားရာ၌ပင္ မ်ား စြာအခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းက အျခားေရးရာမ်ားအတြက္ စိတ္ မေအးစရာဟု ကခ်င္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ ေမာ္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္က ေရးသားထားသည္။

ေရွ႕အနာဂတ္ ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴ မ်ားေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ အစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ရွစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးၿပီး တပ္မေတာ္သားကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က အဆုိတင္သြင္းသူ၏ သေဘာ ထားအတုိင္း အတည္ျပဳရန္ မွတ္ ခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္အားလုံးႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး က မတ္တတ္ရပ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိကို ေထာက္ ခံသူ ၂၈၆ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၉ဦး၊ ၾကားေနမရွိဘဲ ေထာက္ခံသူမ်ား၍ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ခင္၀င္း တင္သြင္းေသာ အထက္ပါအဆုိ အား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မေအးစရာဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ‘‘လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ ဆုိတာကုိနားလည္ ႏုိင္ေပမယ့္ ‘ဗုိလ္ခ်ဳပ္’ပုံ ေငြစကၠဴ ေပၚ ႐ုိက္ႏွိပ္ႏုိင္ေရးေတာင္မွ အဲ ဒီေလာက္ရွင္းျပရ၊ အဲဒီေလာက္ ခက္ခဲေနရဆုိရင္ တျခားအေရးအ ရာမ်ားအတြက္ စိတ္မေအးစရာ ပါ’’ ဟု ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

KIO/KIA သည္တစ္ႏုိင္ငံ လုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ ပါ ၀င္ျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္တုိက္ပြဲမ်ားေျခာက္ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနသည့္အ ဖြဲ႕လည္း ျဖစ္သည္။