ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတာ႐ိုကိုႏို ဖုန္းဆက္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာ႐ိုကိုႏို (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)၊ အီးပီေအ)

 ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာ ႐ိုကိုႏိုက ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ညေန ၄ နာရီက ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ဖုန္းေခၚ ဆိုခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီး  မစၥတာတာ႐ိုကိုႏိုက ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရ၍ ၎အေန ျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ အာေဘးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ၾကား ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အလြန္အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝခဲ့သည္ ဟု ၾကားသိရ၍ ဝမ္းေျမာက္မိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


 ထုိ႔ျပင္ မစၥတာကိုႏိုက ေနျပည္ေတာ္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ႏွင့္၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အာရွ-ဥေရာပႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး(ASEM)ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ရပ္တည္မႈကို ရွင္းျပၿပီး အစည္းအေဝးေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။

မစၥတာကိုႏိုက ရခိုင္ျပည္ နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ျမန္မာအစိုးရ၏ေနာက္ထပ္ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အခိုင္အမာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဂ်ပန္ က တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုးကူညီ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ားအ တြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေၾကညာခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာ ေဘးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာ ၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအ ညီကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၃ ဘီလီယံေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအတိုးႏႈန္း နည္းနည္း ျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေက်းလက္ေဒ သ၌ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရးအ ေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေရးအပါအဝင္ ရန္ပံု ေငြစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုး ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

—Ref: mofa.go.jp/Reuter