ထြက္ခြာခ်ိန္ စကၠန္႔ပိုင္းမွ် လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ရထားကုမၸဏီတစ္ခု ျပန္လည္ေတာင္းပန္

ဘူတာမွထြက္ခ်ိန္ စကၠန္႔ပိုင္းမွ် အလြဲအေခ်ာ္ ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ ရထားကုမၸဏီ တစ္ခုက ခရီးသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက်ိဳႏွင့္ ဆူကူဘားတို႔ၾကား ေျပးဆြဲေနသည့္ ဆူကူဘား အိတ္စ္ပရက္စ္ ရထားလိုင္း၏ စီမံေရးရာ အဖြဲ႕က မိမိတို႔၏ လြဲေခ်ာ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူ အားလံုးကို အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ မနက္ပိုင္းက ဆူကူဘား အိတ္စ္ပရက္စ္၏ ရထားသည္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ စကၠန္႔ ၂၀ ေစာထြက္မိခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ရထားသည္ တိုက်ိဳေျမာက္ပိုင္းရွိ မီနာမီ နာဂါရီယာမာ ဘူတာမွ ၉ နာရီ ၄၄ မိနစ္ႏွင့္ စကၠန္႔ ၄၀ တြင္ ထြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၉ နာရီ ၄၄ မိနစ္ႏွင့္ စကၠန္႔ ၂၀ တြင္ ဘူတာမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ကုမၸဏီက မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရထားလမ္းေၾကာင္း အခ်ိန္စာရင္းကို ျပန္မစစ္မိသျဖင့္ ယခုလို လြဲေခ်ာ္သြားျခင္းဟု ေၾကညာသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ အခက္ေတြ႕ခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား ျပန္ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီသို႔ တရားဝင္ အေရးဆို ကန္႔ကြက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကို စနစ္က်စြာ ၾကပ္မတ္သည့္ အေလ့အထမ်ိဳးရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ပင္ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းပန္ေသာ တာဝန္ယူမႈသည္ အမ်ားအတြက္ အံ့ဩစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ “ရထား ဝန္ထမ္းေတြက ထြက္ခြာခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လံုေလာက္တဲ့ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး မလုပ္မိခဲ့ပါဘူး”ဟု ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္၏ ရထားစနစ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အယံုၾကည္ရဆံုး၊ စိတ္အခ်ရဆံုး ကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရၿပီး ထြက္ခြာခ်ိန္၊ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္ တိက်မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည္။

Ref: BBC