စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာ

စစ္တပ္၏ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံထားရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ ဓာတ္ပံုမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ယာေကာ့ဘ္ ဇူးမားက ၎သည္ မူဂါဘီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး မူဂါဘီကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ကမူ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ မူဂါဘီသည္ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကြန္စတန္တီႏို ခ်ီဝမ္ဂါႏွင့္ အတူယွဉ္တြဲၿပီး ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံု ထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္ မူဂါဘီတို႔ ေဆြးေႏြး စကားေျပာေနသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုလည္း ထပ္မံ ေပၚထြက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ အာဏာသိမ္းရန္ မဟုတ္ဟု အခုိင္အမာ ျငင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခုလုပ္ရပ္သည္ ဇင္ဘာေဘြ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရ ပါတီအတြင္းမွ မသမာသူမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲျခင္းဟု စစ္တပ္က ေၾကညာထားသည္။

သတင္းအခ်ိဳ႕က စစ္တပ္သည္ မူဂါဘီကို အာဏာစြန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း သမၼတက ေတာက္ေလွ်ာက္ ျငင္းဆန္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇင္ဘာေဘြ၏ လက္ရွိ ျပည္တြင္းေရးမွာ တိတိက်က် ခန္႔မွန္းရန္ အလြန္ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဇင္ဘာေဘြတြင္ မူဂါဘီ၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ေနခ်ိန္၌ မူဂါဘီက ဒုတိယ သမၼတ အမ္မာဆန္ အန္ဂါဝါကို ႐ုတ္တရက္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လုိက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတေနရာ ဆက္ခံေရး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဂေရ႕စ္ မူဂါဘီက ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အန္ဂါဝါသည္ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ တစ္ဦးျဖစ္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အ႐ႈပ္အေထြး အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အတြင္းသတင္းမ်ား၏ အဆိုအရ မူဂါဘီသည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရလွ်င္ပင္ ၎ႏွင့္ ၎၏ မိသားစုအတြက္ အျပည့္အဝ လံုၿခံဳမႈ အာမခံခ်က္ ရရွိရန္ လိုလားေနေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္တပ္အႀကီးအကဲႏွင့္ မူဂါဘီတို႔၏ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမွ သံတမန္ေရးရာ အရာရွိမ်ားကပါ ပါဝင္ ေစ့စပ္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္တိုင္ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီ၏ အရာရွိမ်ားကမူ မူဂါဘီသည္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီညီလာခံထိ လက္ရွိ ရာထူးတြင္ ဆက္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပပါက အန္ဂါဝါသည္ ထိုညီလာခံတြင္ မူဂါဘီအစား ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသမၼတ ရာထူးမ်ားကို ဆက္ခံလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: AFP