တစ္ပတ္တာလႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

ယခုတစ္ပတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အစိုးရက ေတာင္းခံထားသည့္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ဘီလီယံ ၂,၅၀၀ေက်ာ္အနက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ အလြဲသံုးမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေပးေရးအဆို အတည္ျပဳမႈတို႔က ထင္ရွားသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း လႊႊတ္ ေတာ္သံုးရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲမွ ထူးျခားသည့္ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျဖစ္ 7Day News က ေဖာ္ ျပလိုက္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္း၏ ရေငြသံုးေငြမ်ားအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးက ေဆြး ေႏြးကာ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။

ထုိသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပုလဲအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က အစိုးရက ေတာင္းခံထားသည့္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ကို ခြင့္မျပဳသင့္ ေၾကာင္း အဆုိတင္ ေဆြးေႏြးသည္။ အမွတ္(၁) သံမဏိစက္႐ံု (ျမင္းၿခံ)သည္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမရွိဘဲ ရင္ဆိုင္ထားရသည့္ စက္႐ံု ၂၈ ႐ံုတြင္ ပါဝင္ၿပီး ယင္းစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒပိုင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနဆဲကာလ၌ စက္စမ္းသပ္လည္ပတ္ စရိတ္ က်ပ္ ၄၂၂၇ ဒသမ ၆၆၆ သန္း ေတာင္းခံထားျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံ ေပးပို႔ထားသည့္ ေလ ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ႏွစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ေရး သဝဏ္လႊာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ရန္ သမၼတက သဝဏ္လႊာတစ္ရပ္ကို ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့ရာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈

ဂန္႔ေဂါ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ တင္သြင္းထားသည့္ အုိင္တီနည္းပညာ အလြဲသံုးမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ တြင္ အမုန္းစကားမ်ား၊ သတင္းအမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ယင္းအဆိုတင္သြင္း ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးရန္ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ဆိုသည္။

ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္၏ အဆိုကို တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ အမုန္းစကားႏွင့္ သတင္းမွား ျဖန္႔ ခ်ိေနသူမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသင့္သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္မႈမရွိ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

အိုင္တီနည္းပညာကို အလြဲသံုးေနမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္လိုအပ္၍ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္၏ အဆုိကို အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ျပည္ ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အုိင္တီနည္းပညာအလြဲ သံုးမႈမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈေဖာ္ ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေန႔အစည္းအေဝးမွာ ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အေျခ အေနအရ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးသည္ ဝန္ ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အား မျပည့္မီ ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း ယႏၲရားမွန္ကန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

မီတာခ ခန္႔မွန္းေကာက္ယူမႈ ျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေက်ပြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူေပးေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေျဖၾကား ၿပီးခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ထုိသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ခန္႔မွန္း ေကာက္ယူျခင္းအပါအဝင္ တာ ဝန္မေက်ပြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါ က ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈ မ်ား ျပဳလုပ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က သံျဖဴဇရပ္အမတ္ ဦးဉာဏ္ဟိန္း၏ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားသည္။ ထို႔အ ျပင္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု မျပည့္မႈ ေၾကာင့္ ထုိသို႔အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ေနရသည္ဟုလည္း ဆို သည္။

ဥပေဒျပဳေရးတြင္ အျငင္းပြား မႈရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ အတည္ျပဳသည္။ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပ႒ာန္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးထားသည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ တြင္ ျပန္လည္ၾကားနာၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းရန္သင့္၊ မသင့္မဲခြဲရာ ၁၉၉ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၉ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၄ မဲျဖင့္ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္း ေျဖၾကားမႈ တြင္ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈေဒသ ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္ သြင္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ၿပီး ယူနက္စကိုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း စတင္ေရးသားေနေၾကာင္း သာ သနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈေဒသ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အဆိုျပဳလႊာကို ၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ယူ နက္စကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ညီ လာခံ၌ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုက အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေမာင္ေက်ာ္ဇံ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖ ၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွင္းလင္းသည္။ ထုိသို႔ရွင္း လင္းရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၏ရွင္းလင္း ခ်က္က ထင္ရွားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Exim Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ေလယာဥ္သံုးစီးအတြက္ ျပန္ဆပ္ရမည့္အေႂကြး မေက် ေသးေသာ္လည္း ယင္းေလယာဥ္သံုးစီးမွာ လက္ရွိတြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ေျပးဆြဲ ခဲ့သည့္ အဆုိပါတ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ MA-60 ေလယာဥ္သံုးစီးအနက္ ႏွစ္စီးသည္ ၂၀၁၃ က မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ သည္။

က်န္တစ္စီးသည္ ပ်ံသန္းရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့၍ ရပ္နားထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေလယာဥ္သံုးစီး ဝယ္ယူမႈအတြက္ Exin Bank မွ တ႐ုတ္ယြမ္ ၃၉၉ သန္း ေခ်းယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မတ္လအထိ စုစုေပါင္းယြမ္ ၁၀၁ သန္း ေပးေခ် ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။

ေခ်းေငြအတြက္အတုိးကတိ ခံေၾကးႏွင့္ အရင္း ယြမ္ ၃၇၂ သန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၈၃၆ သန္းကို ၂၀၁၇ မတ္လမွ ၂၀၂၉ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ထပ္မံေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အ႐ံႈးေပၚေနေသာ ႏိုင္ ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ လုပ္ ငန္းလည္ပတ္မႈ အတန္အသင့္ အဆင္ေျပႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံေပးဆပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာေရ ေၾကာင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ ႏွစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းသည္။

သေဘၤာမ်ားမွ ေမာင္းဆီ (ေလာင္စာဆီ) ယိုဖိတ္မႈေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းပ်က္စီးျခင္းအတြက္ တရားမေၾကာင္းအရ ေပးေလ်ာ္ ရန္ တာဝန္ရွိမႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၁ တြင္ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ သေဘၤာ သားမ်ား၏ သက္ေသခံအေထာက္ အထားမ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (ျပင္ဆင္ခ်က္) ၂၀၀၃၊ နံပါတ္ (၁၈၅) ပါဝင္ေရး သေဘာတူညီမႈ မ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၀

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအရအစိုးရက ေတာင္းခံထားသည့္ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၂,၅၀၀ ေက်ာ္အနက္ က်ပ္ဘီလီ ယံ ၇၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕၏ စိစစ္မႈအရ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျဖတ္ေတာက္ရန္ တင္ျပထားသည့္ က်ပ္ ၆၆ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က သီးျခားအဆိုတင္ သြင္းသည့္ က်ပ္ေလးဘီလီယံ ေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ေရးတို႔ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕က လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ ဘ႑ာေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၂,၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလီယံ ေတာင္းခံထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ၇၀ ဒသမ ၆၃၀ ဘီလီယံ ျဖတ္ ေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚခင္ စန္းလိႈင္ တင္သြင္းထားသည့္ က်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ ျဖတ္ ေတာက္ေရးအဆိုကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျဖတ္ေတာက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး မဲခြဲရာတြင္လည္း အႀကိတ္အနယ္ ရွိခဲ့သည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၏အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲခြဲမႈရလဒ္မွာ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၁၇ မဲ၊ ၾကားေနေလးမဲျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ ျဖတ္ေတာက္ခံရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ယူေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနလည္း ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ သာမန္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း  အသံုးစရိတ္ စုစု ေပါင္း က်ပ္သန္း ၂,၂၀၀ ျဖတ္ ေတာက္ခံရသည္။ အမ်ားဆံုးျဖတ္ ေတာက္ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်ပ္သန္း ၂၉,၀၀၀ (၂၉ ဘီလီယံ)နီးပါး ျဖတ္ေတာက္ခံရ ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်ပ္သန္း ၁၇,၀၀၀ (၁၇ဘီလီယံ) ေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ပမာဏ သည္ လႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ သည့္ ပမာဏစုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ျဖစ္သည္။

ပမာဏအနည္းဆံုး ျဖတ္ ေတာက္ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး ၄၉ သန္းေက်ာ္သာ ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေတာင္းခံေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာ ရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္က ေခ်းယူထားသည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူခဲ့မႈကို လႊတ္ ေတာ္က ျပန္လည္အတည္ျပဳေပးရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းတို႔က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ၏ လိုေငြကိုျဖည့္ဆည္းရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ က်ပ္ ၁,၂၃၆ ဘီလီယံ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းေပး ခဲ့ရေသာ လိုေငြသည္ မူလအတည္ ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ လြန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေခ်းေငြရယူမႈကို ျပန္လည္အတည္ျပဳေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းေခ်းေငြယူမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနသည္။