အာဆီယံ ဆိုက္ဘာ ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ျမန္မာသြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

 ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ယခုလ ကုန္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ဆုိက္ ဘာ Seagame ၂၀၁၇ သို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ လူငယ္ေလးဦး သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ႏွင့္ ဆုိက္ဘာလံုၿခံဳေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲႏုိင္မုိး က ေျပာသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမး ခြန္းမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ကာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ေျဖဆိုရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံအဆင့္ ဆုရလူငယ္ေလးဦးကို ေစ လႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။


‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ က ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံအဆင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳ ေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆုရခဲ့တဲ့ လူ ငယ္ေတြထဲက ေလးဦးကို ေရြးၿပီး ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ အာဆီယံ ဆိုက္ဘာ Seagame မွာ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အာဆီယံ ဆုိက္ဘာ Sea-game ၿပိဳင္ပြဲကို ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီ ယံ ၁၀ ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ဆုိက္ဘာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ ၿပီး ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္။ ယခုၿပိဳင္ပြဲသည္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ေမးခြန္းေတြကို Geopark စတုိင္နဲ႔ ထားထားတယ္။ ေျဖခ်င္ တဲ့သူက ကိုယ္ေျဖခ်င္တဲ့ ေမးခြန္း ကို ေရြးေျဖၿပီး ရလာတဲ့အမွတ္အ ေပၚမွာ တြက္ၿပီး အမွတ္မ်ားဆံုး အဖြဲ႕က အႏုိင္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၿပိဳင္ပြဲစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးရဲႏိုင္မိုးက ရွင္းျပသည္။

 ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ သည့္ အာဆီယံ ဆုိက္ဘာ Sea- game ကို ၂၀၁၅ က အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီး ဗီယက္နမ္ က ပထမ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္က ဒုတိယႏွင့္ တတိယရရွိခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာက အဆင့္ (၈)သာ ရရွိသည္။