ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္

လင္းႏို႕ဂူနယ္ေျမကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေနရာ ဓာတ္ပံု − Sagaing FD

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဇင္းေတာင္ေတာ္ ေဒသရွိ လင္းႏို႔ဂူကို သဘာဝနယ္ ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟု စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။


သန္းခ်ီသည့္ လင္းႏို႔မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား က်က္စား ရာ လင္းႏို႔ဂူနယ္ေျမသည္ ဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး သဘာဝအတိုင္း တည္ရွိေနေသး၍ သဘာဝနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

  ‘‘အဲဒီ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သဘာဝအေနနဲ႔ အဲဒီတစ္ခုပဲက်န္ ေတာ့တာ။ တစ္ခါတစ္ခါ ေတာ ဆင္႐ိုင္းေတြလည္း ဝင္လာေသး တယ္။ လင္းႏို႔ေတြကလည္း ထူး ျခားတယ္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြ ေရာ၊ က်န္ေနတဲ့ ေတာေတြေရာ ထိန္းဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သဘာဝ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္တာ’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လင္းႏို႔ဂူႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ သဘာဝထံုးေက်ာက္ ဂူမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားတည္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ မ်ား အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ သဘာဝ အေျချပဳ ခရီးသြားနယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။

သစ္ေတာသဘာဝကို ထိ ေတြ႕ခံစားႏိုင္ၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံု၊ မ်ဳိးကြဲ မ်ားကို ေလ့လာ သုေတသနျပဳႏုိင္ ရန္ လင္းႏို႔ဂူ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာ ေပးသင္တန္းေက်ာင္း (FOREST EDUCATION CENTER)ကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ၎ က ေျပာသည္။