အစိုးရ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းရန္ မဟုတ္ဟု ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္ ထုတ္ျပန္

ဇင္ဘာေဘြတြင္ စစ္တပ္က အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနကို စီးနင္း သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ျပည္တြင္းေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီရွိ အမ်ိဳးသား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ZBCထဲသို႔ စစ္သား ၁၀၀ မွ် ဝင္ေရာက္သြားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ဆိုသည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူရန္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေနၿပီဟု သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ္လည္း စစ္တပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိကမူ ၎တို႔သည္ ရာဇဝတ္သားမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထား စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲေနျခင္းဟု ZBCမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ ေသနတ္သံ၊ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္သံမ်ား ၾကားေနရသည္။ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီ၏ မိသားစုမွာ လံုၿခံဳ ေဘးကင္းေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ သမၼတႏွင့္ အနီးကပ္ ရွိေနသည့္ ရာဇဝတ္သားမ်ားကို ရွင္းလင္းေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ အာဖရိက အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသရွိ ကုန္းပိတ္ႏုိင္ငံအတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တိက်စြာ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေတာင္အာဖရိကဆိုင္ရာ ဇင္ဘာေဘြ သံအမတ္ အိုင္ဆက္မိုယိုကမူ ႏိုင္ငံအတြင္း အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္က ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑ကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ဆုတ္ယုတ္ေစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေနျခင္းဟု ဆိုသည္။ “စစ္ဆင္ေရးေတြ ၿပီးသြားရင္ အေျခအေနက ခ်က္ခ်င္းလိုလို ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု စစ္တပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ သမၼတ မူဂါဘီႏွင့္ ၎၏ မိသားစုမွာ ေဘးရန္ကင္းကင္း ရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို စစ္တပ္က အာမခံေၾကာင္းလည္း ေၾကညာထားသည္။

ဇင္ဘာေဘြတြင္ သမၼတ မူဂါဘီ၏ ေနရာကို ဆက္ခံရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရး ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္။ မူဂါဘီက ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္သူကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကြန္စတန္တီႏို ခ်ီဝမ္ဂါက စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနကို ၾကားဝင္ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုအခါ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီက ခ်ီဝမ္ဂါကို သစၥာေဖာက္ တစ္ဦးအျဖစ္ စြပ္စြဲ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည့္ေနာက္ အေျခအေနမ်ား ပိုမို ဆိုးရြားလာသည္။

ယခုျဖစ္စဉ္မ်ား မတုိင္မီတြင္ ခ်ီဝမ္ဂါက စစ္တပ္ အေနျဖင့္ မူဂါဘီ၏ ပါတီအတြင္းမွ ဆိုးသြမ္း ညစ္ညမ္းသူမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္ စီစဉ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ZBC ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနကို စစ္သားမ်ားက စီးနင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို အိမ္ျပန္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ လိုအပ္သျဖင့္ က်န္ေနခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း စစ္သားမ်ားက စိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔သည္ ထိုေနရာကို ထိန္းသိမ္းထားရန္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ZBCႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

မူဂါဘီသည္ ၎၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံရန္အတြက္ သမၼတကေတာ္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္အၿပိဳင္ ေရပန္းစားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒုတိယ သမၼတ အမ္မာဆန္ အန္ဂါဝါကို ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ေနာက္ အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ ယခင္က သမၼတရာထူးကို ဆက္ခံရန္ ဂေရ႕စ္ႏွင့္ အန္ဂါဝါတို႔ အၿပိဳင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ဂေရ႕စ္တစ္ဦးတည္း ၿပိဳင္ဘက္မရွိေတာ့သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Ref: Reuters