ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္ဖဲြ႕ရန္ ထပ္မံၫႊန္ၾကား

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားက ထပ္မံၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ေရြး ခ်ယ္ေနျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔လယ္က ၫႊန္ၾကားၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အစည္းအေ၀း ေခၚ၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ ထပ္ မံၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု သာေက တၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္မ်ဳိးသူက ေျပာသည္။

‘‘အခု ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါမွာ ဌာနဆုိင္ရာအဖဲြ႕ေတြက ေန ႀကီးၾကပ္သြားမယ္လုိ႔ေျပာ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈကိုပါ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္မယ္ေပါ့။ ၁၈ ရက္ ကစၿပီး ျပန္ေရြးၾကရမွာ’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ေရြး ခ်ယ္ျခင္းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ရပ္ဆုိင္းရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ မထုတ္ ျပန္မီအထိ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ေရြးၿပီးသားရပ္ကြက္လည္း ျပန္ေရြးရမယ္။ အကုန္လုံးပဲ။ ပထမေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ကလူႀကီးေတြ လာမယ့္ အဖဲြ႕ေပါ့။ ၁၀ ရက္ မနက္က်ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး တဲ့။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြပဲ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေရြးပါဆုိေတာ့ တို႔ ေရြးလုိက္တာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္က အဖဲြ႕လာမယ္ျဖစ္ျပန္ ေရာ။ သူတုိ႔အဖဲြ႕ကလာၿပီး ေရြး မယ္ေပါ့ကြာ’’ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္နံနက္က ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ေရြး ခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)အေရွ႕ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ႏုိင္က ဆုိသည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းကို ယခင္ကရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကုိ တာ၀န္ယူေစခဲ့ရာ တြင္ အမွားအယြင္း ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာ မ်ားက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ဟု သိရေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာေျမာက္ရပ္ ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

 ထိုသို႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ ေရြးခ်ယ္ရန္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသား  ရပ္ကြက္မ်ား လည္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္သူမ်ား၏ အထင္အျမင္လဲြမွားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ဳိးသူက ေျပာသည္။

‘‘ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ယုန္ထင္၊ေၾကာင္ ထင္ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္ခဲ့တဲ့သူ ေတြအေပၚ သိကၡာပိုင္း ထိခုိက္မႈ ေတာ့ ရွိသြားတာေပါ့။ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ရာမွာ မဟုတ္တာေတြဘဲ လုပ္ထား သလိုလိုျဖစ္ေစတာေပါ့’’ ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထုိသို႔ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရရွိ ေပ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအ ခ်ဳိ႕ကမူ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ ရာ၌ ပိုမိုစနစ္က်ေစရန္ ညႇိႏႈိင္း  ေဆြးေႏြးေနရျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားေစျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပ ေဒတတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ ျဖင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ စီစဥ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

 ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြး ခ်ယ္ၿပီးမွသာ မဲေပးႏုိင္မည့္ မဲစာ ရင္းျပဳစုျခင္း၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ျခင္း မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီက ေရြး ခ်ယ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ကာလ သည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္လခန္႔သာ ရွိ ေသးသည္။