တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ မီတာခႏႈန္းအသစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစရဟု ဒုဝန္ႀကီးကတိေပး

ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ (ဓာတ္ပံု − ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)

တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းအသစ္ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အထိတ္ တလန္႔ မျဖစ္ေစရဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ကတိ ေပးသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ဒုဝန္ႀကီးက မီဒီယာမ်ားအား ယင္း သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ က ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆုိတဲ့ အေန အထားက ခုနက ကြၽန္ေတာ္ရွင္း ျပသလို ဒါႀကီးအေပၚမွာ အရမ္း ႀကီး Shock (အထိတ္တလန္႔) ရသြားေအာင္ မျဖစ္ေစရပါဘူး’’ ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေပါင္းစံုရွိ အိမ္သံုး၊ စက္မႈ သံုး၊ စီးပြားေရးသံုး လွ်ပ္စစ္မီတာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို  စစ္တမ္း ေကာက္ယူေနေၾကာင္း ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္လည္း တကယ့္ကို ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုေတြ အတြက္ဆုိရင္ တအားႀကီး ဘယ္ လိုမွ ခက္ခဲသြားေစမယ့္အေျခအ ေန မေရာက္ရေအာင္ ဒါမ်ိဳးေလး ေတြ စဥ္းစားတာပါ။ မိသားစုတစ္ စုလံုးက လွ်ပ္စစ္သံုးတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္ေလာက္သံုးသလဲ၊ ဒီေလာက္သံုးတဲ့အခါမွာ ဒီေလာက္ေကာက္ ရင္ ခံႏုိင္ပါ့မလားဆုိတဲ့ အႏုစိတ္၊ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ စဥ္းစား ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ ဓာတ္အားခႏႈန္းသည္ ထုတ္လုပ္ မႈကို ကုန္က်စရိတ္ကာမိေစေသာ ေဈးႏႈန္းမျဖစ္ဘဲ အိမ္သံုး၊ စီးပြား ေရးသံုးႏွင့္ စက္မႈသံုးတြင္ ေဈး ႏႈန္းအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ အိမ္သံုး ေဈးႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး ဓာတ္အားခဝင္ေငြ နည္းပါးေနေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈကို လက္ရွိထက္ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္ ကာမိေစမယ့္ သင့္တင့္ မွ်တတဲ့ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားသစ္ ကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ အိမ္သံုးအ တြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး ၃၅ က်ပ္မွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၅၀ မွ အျမင့္ ဆံုး က်ပ္၁၅၀ ထိ အလႊာအလိုက္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံေနသည္။

သို႔ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင့္တက္ ေန၍ ႏွစ္စဥ္႐ႈံးနိမ့္မႈလည္း ျမင့္ တက္ေနရာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ တစ္က်ပ္ ခန္႔သာ ႐ႈံးေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ တစ္ယူႏွစ္လွ်င္ ၂၇ က်ပ္ေက်ာ္အထိ အ႐ႈံးေပၚ ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။