အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဘဂၤါလီအေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး၊ ကုလသမဂၢအႀကီး အကဲတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာဆန္၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ိဳးႏြယ္မ်ားဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တိမ္းေရွာင္ေရႊ႕ေျပာင္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ဂူတာရက္စ္က သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၎တုိ႔၏ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ခြင့္ရသင့္ သည္ဟု တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

 ‘‘အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သူေတြအတြက္ လူ သားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အေထာက္အပံ့ေတြရရွိေစဖို႔၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔ လိုလိုလားလားေန ရပ္ျပန္ႏုိင္ၿပီး လူ႔အသိုက္အဝန္း ေတြၾကားထဲမွာ စစ္မွန္တဲ့ ရင္ၾကားေစ့ ေပါင္းစည္းမႈရွိႏုိင္ဖုိ႔ အထူးလို အပ္ေၾကာင္း အဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္’’ဟု ကုလသမဂၢ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ ဂူတာရက္စ္၏ မွတ္ခ်က္ သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ အေရွ႕အာရွညီလာခံ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ တီလာဆန္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈ မတိုင္မီ နာရီပိုင္းအလို၌ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိ ကန္ အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီအေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တိုင္းကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းခ်ဥ္းကပ္လိုဟန္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ တိုက္႐ိုက္ေဝဖန္မႈမ်ိဳးမျပဳ လုပ္ေပ။

တီလာဆန္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသို႔ လာ ေရာက္ရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။မနီလာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္တီလာဆန္ကို သတင္းေထာက္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ သတင္းစကားပါးခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ တီလာဆန္ကေျဖဆိုရန္ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။ ထို႔အတူသတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္က တံု႔ျပန္ မွတ္ခ်က္မေပးေပ။

ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ ဂူတာရက္စ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ဘဂၤါလီအေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၎က လက္ရွိ ႀကံဳေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို အေျခခံကာ ေဒသတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒီစြဲကပ္မႈမ်ား ႀကံဳလာႏုိင္သည္ဟု သတိေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

—Ref: AFP