ေမာင္ေတာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ လိုဏ္ဂူတစ္ခု ထပ္မံေတြ႕ရွိ

 ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ပႏၲဳေက်းရြာအနီးတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကျပဳလုပ္ထားသည့္ လိုဏ္ဂူတစ္ခု ထပ္မံေတြ႕ရွိ၍ ယင္းေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္သို႔ လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရွာေဖြေနေၾကာင္း တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ေက်ာက္ပႏၲဳေက်းရြာ ေတာင္ဘက္ မီတာ ၃၀၀ ခန္႔အကြာ၌ အလ်ား ၃ ေပခြဲ၊ အနံ ၂ ေပရွိ သစ္သားေပါင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား ေသာ ေျမေအာက္က်င္းတံခါးကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွင္း လင္းရာ အလ်ား ၁၅ ေပ၊ အနံ ၅ ေပ၊ အျမင့္ ၅ ေပခြဲ ရွိ ေျမက်င္းကို အမိုးေပၚတြင္ ၆ လက္မပတ္ လည္ သစ္သားေမ်ာတံုးမ်ားျဖင့္ ကာရံထားသည့္ ေျမေအာက္လူ လုပ္လိုဏ္ဂူတစ္ခုကို ထပ္မံရွာ ေဖြေတြ႕ရွိေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ကလည္း ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ လိုဏ္ဂူသံုးခု ကို ေက်ာက္ပႏၲဳႏွင့္ သေဘၤာေကြ႕ ေက်းရြာအနီးတြင္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ကလည္း ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ ေတာေဒသ ေမယုေတာင္ေၾကာ ေပၚ၌ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေနသည့္ လိုဏ္ေခါင္းတစ္ခု၊ ေသနတ္မ်ား၊ လူေနတဲ၊ ဂိုေဒါင္ မ်ား၊ စားနပ္ရိက​​ၡာမ်ားႏွင့္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း ရမိေၾကာင္း အစိုးရသတင္းထုတ္ ျပန္ေရးေကာ္မတီက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။