ေဆာင္းပဲတီစိမ္း ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္တက္လာ

ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပဲတီစိမ္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား(ဓာတ္ပံု − လင္းသက္ႏိုင္)

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဆာင္းပဲတီစိမ္းေစ်းအနည္းငယ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေအာင္လံနယ္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္း စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ေဆာင္းပဲတီစိမ္းေပၚစ ရာသီတြင္ ပိႆာႏွစ္ဆယ္(တစ္တင္း) လွ်င္ က်ပ္ ၂၇,၀၀၀ သာေစ်းရွိ သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအ႐ႈံးေပၚခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း က်ပ္ ၂၉,၅၀၀ အထိ ေစ်းျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေအာင္ေျမကုန္း ေက်းရြာေနေတာင္သူ ဦးမင္းႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။


‘‘ပဲတီစိမ္းက ေစ်းမေကာင္း တာ သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ဒီႏွစ္ ေစ်းနည္းနည္းျမင့္လာေပမယ့္ အ ရင္ကဆိုရင္ ေလးေသာင္းနီးပါး အထိ ေရာင္းခဲ့ရတာေလ။ စိုက္စ  ရိတ္၊ လုပ္သားစရိတ္ႀကီးျမင့္ ေတာ့ တြက္ေျခေတာ့ မကိုက္ပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းေကာင္းေတာ့ လုပ္အားခေတာ့ ရတာေပါ့’’ဟု သနပ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူကိုေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးပဲတီစိမ္းကာလ တြင္ ပဲတီစိမ္းပိႆာႏွစ္ဆယ္ (တစ္တင္း) လွ်င္ က်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ေစ်းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေစ်းျပန္ လည္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေအာင္လံနယ္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္း စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

အထြက္ႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ မိုးမ်ားေသာေၾကာင့္ မိုးပဲ တီစိမ္းႏွင့္ ေဆာင္းပဲတီစိမ္းႏွစ္ သီးစလံုးအထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္က တစ္ဧကလွ်င္ ၁၈ တင္းခန္႔ထြက္ေသာ အခင္းမ်ား ယခုႏွစ္ ဆယ္တင္းဝန္းက်င္သာ ထြက္ရွိေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား က ဆိုသည္။