လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရသျဖင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားလာ၍ အိမ္ၿခံေျမေစ်းတက္

လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈေၾကာင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ေစ်းျမင့္လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံအိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေပ ၄၀×၆၀ ေျမတစ္ ကြက္လွ်င္ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း ေျခာက္ဆယ္သာ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္  က်ပ္သိန္း တစ္ရာမွ သိန္းသံုးရာေက်ာ္အထိ ေစ်းေပါက္ေနေၾကာင္း​ ၎တို႔က ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ျပည္မနဲ႔ နီးတယ္။ ဘဂၤါလီမရွိဘူး။ လံုၿခံဳ ေရးစိတ္ခ်ရတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူေတြက ေျမဝယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾက တယ္’’ ဟု ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ျပဳ လုပ္ေနသူ ဦးမိုးႏိုင္စိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ သံတြဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒ သႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍လည္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအ တြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္လည္း ေတာင္ ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ၿခံေျမ ဝယ္ယူ ရင္းႏွီးမႈမ်ားျပားလာသည္ဟု ဦးမိုး ႏိုင္စိုးက ဆိုသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဂရီ ေကာလိပ္  ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ယခင္ထက္ ပိုမိုလူစည္ကားလာ ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ဘက္ ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္  ပညာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာသျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထုိင္မႈမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။