ရဲစခန္းကို မီး႐ိႈ႕တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ လူႏွစ္ဦးကို အင္ဒိုနီးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕ ပစ္သတ္

 ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ားကို အားက်၍ ျပဳလုပ္ေသာ တုိက္ခိုက္ မႈတစ္ခုအတြင္း ရဲစခန္းဝင္းတစ္ခု ကို မီး႐ိႈ႕ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ျမားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ လူႏွစ္ဦး ကို အင္ဒိုနီးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ ေျပာသည္။

 အေနာက္ဆူမၾတားျပည္ နယ္ရွိ ဒါမတ္စ္ရာယာေဒသတြင္ တနဂၤေႏြေန႔က တိုက္ခိုက္မႈအ တြင္း ယင္းရဲဌာနခ်ဳပ္၏ အဓိက အေဆာက္အအံုအားလံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ္လည္း ထိ ခိုက္ေသဆံုးမႈမရွိေပ။


အေသဖမ္းမိေသာ အၾကမ္း ဖက္သမားႏွစ္ဦးႏွင့္ မီးေလာင္ ကြၽမ္းမႈၾကား ဆက္စပ္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ရစ္ဝန္တိုက ေျပာၾကားၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦး၏ အိတ္ကပ္ ထဲမွ ဂ်ီဟတ္ဝါဒသတင္းစကားပါ စာရြက္တစ္ရြက္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ဟု ေျပာသည္။

မီးသတ္သမားမ်ားက သံသယရိွသူႏွစ္ဦးကို ယင္းအေဆာက္အအံုအနီးတြင္ ေတြ႕ခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ ဖြဲ႕ထံ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရစ္ဝန္ တိုက ေျပာသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးကို ေလးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေသပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ေမြးၿခံေပါက္ အစြန္း ေရာက္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ႏွိမ္ နင္းမႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စစ္ေသြး ႂကြမ်ားက ပစ္မွတ္ထားေနသည္ မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၏ Densus 88 (ေခၚ) အထူးတပ္ဖြဲ႕က အစြန္း ေရာက္ ကြန္ရက္မ်ားစြာကို ဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားသည္ အုိင္အက္စ္အ ဖြဲ႕၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အစြန္း ေရာက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မၾကာ ေသးမီက ဆူပူအုံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။

—Ref: Reuters