ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲ တရားမွ်တေစရန္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား ကူညီမည္

ဒီခ်ဳပ္သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ယမန္ေန႔က တက္ေရာက္လာသူ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ တရားမွ်တ မႈရွိေစေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပ ေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီက်င္းပႏိုင္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖဲြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံု တိုင္ရွိ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြး ေႏြးသည္။

‘‘အားလံုး ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ မယ္ဆိုရင္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တာ ဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေပး ထားၿပီးသား။ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကလည္း ရွိၿပီးသား။ အားလံုးက ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပ ႆနာမရွိႏိုင္ဘူး’’ဟု မဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴ သင္းက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အ မႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းကေျပာသည္။

‘‘ဝုိင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾက တာ။ အဓိကကေတာ့ လူေကာင္း လူေတာ္၊ ရပ္ကြက္အတြက္ ကိုယ္ စားျပဳႏုိင္တဲ့သူကို ဘယ္လိုေရြး ၾကမလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြေျပာၾက တာေပါ့’’ဟု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာ သည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ သည့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္း၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးျမင့္ ေဌးတို႔ တက္ေရာက္သည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ ဆင္အတည္ျပဳထားသည့္ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ထား သည့္ ဥပေဒအရ ရပ္ေက်း အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပန္လည္က်င္း ပရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားက်င္း ပႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌  ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈ မရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကေျပာသည္။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္ သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအခ်ဳိ႕က ႀကီးၾကပ္ေရးအ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းရွိသူမ်ား သာ တက္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ သည္ဟု ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။

ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ ေစရန္တို႔ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕ တြင္ လိုအပ္ခ်က္အရ သီးသန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲတက္ေရာက္ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘၁၄ ရက္ေန႔မွာ ကြၽန္မတို႔ ထပ္ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ဘယ္ ေလာက္အထိ လုပ္ၿပီးၿပီလဲ၊ ဘာ ေတြအခက္အခဲရွိလဲဆိုတာ ျပန္ ေျပာၾကတယ္။ ျပႆနာရွိတဲ့ၿမိဳ႕ နယ္ေတြကိုေတာ့ ရပ္ဆိုင္းမယ္။ ျပန္ၾကည့္မယ္ေပါ့။ လိုအပ္ရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးကေနပဲ ဆင္းၿပီး ေတာ့ တိုက္႐ိုက္လုပ္ေပးမယ့္ဟာ ေတြရွိမယ္’’ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ အေျခခံအက်ဆံုး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိသည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ တြင္ရွိသည္။

More in Politics Section