‘မိုမိုတို႔ကိုခ်စ္တယ္’ အႏုပညာဖန္တီးမႈမွ အႀကီးဆံုး စကၠဴဆင္႐ုပ္ႀကီးကို ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္က ဆင္႐ုပ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳဳ႕တြင္း လွည့္လည္စဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သတ္ ျဖတ္အေရခြံခြာခံေနရျခင္းကို တံု႔ ျပန္ရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ မုိမို တို႔ကိုခ်စ္တယ္ အႏုပညာဖန္တီးမႈ မွ အႀကီးဆံုးဆင္႐ုပ္ႀကီးကို ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး စကၠဴ႐ုပ္အျဖစ္ ဂင္းနစ္ မွတ္တမ္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF)ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး အႀကီးတန္းအရာရွိကိုရဲမင္းသြင္ကေျပာသည္။ မုိမိုတို႔ကိုခ်စ္တယ္ (We Love Our MoMos) အႏုပညာ ဖန္တီးမႈအတြက္ စကၠဴဆင္႐ုပ္ႀကီး ေလး႐ုပ္၊ ဆင္ငယ္ႏွစ္႐ုပ္ႏွင့္ ဝါးဆင္႐ုပ္ တစ္႐ုပ္ စုစုေပါင္း ခုနစ္႐ုပ္ ဖန္တီးထားၿပီး ယင္းအနက္ အႀကီးဆံုး ဆင္႐ုပ္ႀကီးကို ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။


အႀကီးဆံုးဆင္စကၠဴ႐ုပ္၏ အရြယ္အစားသည္ အလ်ား ၂၁ ေပ၊ အနံ ၇ေပ၊ အျမင့္ ၂၁ ေပရွိ ၿပီး ပ်မ္းမွ် ၇ေပမွ ၉ ေပၾကား အျမင့္ရွိသည့္ သက္ရွိဆင္ထီးတစ္ေကာင္၏ အရြယ္အစားထက္ သံုးဆခန္႔ ပိုမုိႀကီးမားသည္ဟုဆိုသည္။

 ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စကၠဴ႐ုပ္ အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ႏိုင္ရန္ ဂင္း နစ္မွတ္တမ္းအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထား ၿပီး ဆင္႐ုပ္အရြယ္အစား မွတ္တမ္း၊ ဆင္႐ုပ္ျပဳလုပ္သည့္ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းမ်ားကိုပါ တင္ျပမည္ျဖစ္ သည္။ ‘‘ဂင္းနစ္မွတ္တမ္း လုပ္ထံုး လုပ္နည္းက နည္းနည္းၾကာတဲ့ အတြက္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ ခ်ဳိးႏိုင္တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေစာင့္ရမယ္’’ဟု ကိုရဲမင္းသြင္က ေျပာသည္။

အႀကီးဆံုးဆင္စကၠဴ႐ုပ္ကို ဂရပ္ဖစ္တီအႏုပညာရွင္ အာကာ ေက်ာ္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ ဝါးအ႐ုပ္ရက္လုပ္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးျမင့္(႐ုပ္လံုး ကမၻာ)တို႔က ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ဆင္တစ္ ေကာင္ ႏွာေမာင္းေျမႇာက္ေနသည့္ ပံုစံကို အတြင္းဝါးဖရိန္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္၍ သတင္းစာစကၠဴ အ ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ 

 လက္ရွိ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ တင္ ထားသည့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စကၠဴ႐ုပ္မွာ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ဖန္တီး ထားသည့္ ေစာင္းေကာက္ႏွင့္ မကၠဆီကိုဂီတပညာရွင္ကို ပံုေဖာ္ထားသည့္ စကၠဴ႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္း မွာ အလ်ား ၁၁ ေပႏွင့္ ၄ ဒသမ ၅၇လက္မ၊ အနံ ၃ ေပ ႏွင့္ ၉ ဒသမ ၅၉ လက္မ၊ အျမင့္ ၁၂ ေပႏွင့္ ၆ ဒသမ ၄၃ လက္မရွိသည္။