ျမန္မာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္

 ျမန္မာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးထားသည့္ ကိစၥညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည့္ အစည္းအေ၀းကိုလာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။


‘‘ျမန္မာနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ ၾကားမွာ ခရီးသြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ MoU ထိုးထားတာရွိတယ္။ ေဟာင္ ေကာင္သြားဖို႔ အဓိကကိစၥကေတာ့ MoU နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏွစ္ဖက္ ေကာ္မတီေတြ အစည္းအေ၀းေပါ့။ အဲဒါသြားတက္ၾကမွာပါ’’ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ထြန္း က ေျပာသည္။

သြားေရာက္မည့္ ခရီး စဥ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္း၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘ေဟာင္ေကာင္ကို တိုးေအာ္ပေရတာေတြ အမ်ားႀကီးသြားေရာက္ဖို႔ရွိတယ္။ ပြဲတစ္ပြဲရွိတာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိခရီးသြားေစ်းကြက္ သည္ ဥေရာပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားထက္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ေရးကို ပိုမိုအေလးထားေမွ်ာ္လင့္ေနရေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီး သြားလာေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိုတယ္က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၌ ေဟာင္ေကာင္က အဆင့္ (၄) ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

 စက္တင္ဘာလအတြင္း ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကား ခရီးသြားက႑တြင္ ပင္လယ္ျပင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MTF) ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္ သည္ႀကီးမ်ားအသင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ ငံအၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္ တင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဟာင္ ေကာင္၌ျပဳလုပ္မည့္ အထက္ပါ ခရီးစဥ္သို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။