ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သံုးသပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ စတင္မည္

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သံုးသပ္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီေဆြးေႏြးပဲြအ ၿပီးတြင္ ၎က မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေမလတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ က႑ငါးခု မွ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထိုရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အစုအဖဲြ႕အသီးသီးက မေက်လည္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ျပန္လည္သံုး သပ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

‘‘အခုလုပ္ေနတဲ့ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြက ဘာ လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပထမဆံုး အေတြ႕အႀကံဳအေနနဲ႔ လုပ္သြားရမွာ။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ျပန္ျပင္ဆင္ရမွာေတြ ရွိပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထို႔အတူ အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အစုအဖဲြ႕အားလံုး သေဘာတူသည့္အခ်က္မ်ား ေရြးထုတ္မည္ဟု ပအို၀္းအဖဲြ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကေျပာၾကားထားသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္တိုက္က်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Top News