ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကူညီေပးရန္ စီးပြားေရးက႑မွ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိးဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္း

UEHRD စီမံကိန္းအတြက္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (၉)ဖြဲ႕စည္းျခင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − UMFCCI)

ရခုိင္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအ တြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိးဖြဲ႕စတင္ဖြဲ႕ စည္းၿပီး က႑အလုိက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခ ခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ျပန္ ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အလုပ္ အကုိင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားစီ စဥ္ဖြင့္လွစ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕၊ အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ဘ႑ာ ေငြစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္သည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ျမန္မာႏုိင္ ငံမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြအ ကုန္လုံးႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး မွာ ၀ုိင္းလုပ္ၾကရမွာပါ’’ ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအ ေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူျမန္မာ ႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး ၾကည္သိန္းကုိက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ သားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအ ေထာက္အပံ့မ်ားေပးေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ က က်ပ္ ၁၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံကုိ ေအာက္တို ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ယင္းလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ကိုင္ႏုိင္ေရး ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပး ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ပုံမွန္အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ ႏိုင္မွသာ စီးပြားေရးယႏၲရားလည္ ပတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ယႏၲရားလည္တဲ့ေနရာမွာလည္း အရင္ယႏၲရားအေဟာင္းႀကီးကုိ ပဲ ျပန္လည္လုပ္ဖုိ႔မလုိပါဘူး။ ယႏၲရားအသစ္ေတြကုိလည္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေတြး အေခၚနဲ႔ ျပဳျပင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါ တယ္။ အနာဂတ္ကုိၾကည့္ၿပီး ေတာ့ ဘယ္လုိဘက္ကိုျဖည့္ ဆည္းေပးဖုိ႔လုိမလဲဆုိတာကုိ အားလုံးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ၀ိုင္း ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေစခ်င္တယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အလွဴပြဲအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ဦး ေဆာင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ကုန္သည္စက္မႈအသင္း ခ်ဳပ္တြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိးခု ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ မ်ား ေပးအပ္ေရးအျပင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အ ကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္ လာေစေရး၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ တုိးျမႇင့္လာေစေရး တို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အခက္အခဲေတြၾကားမွာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ရခုိင္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ျပႏုိင္ တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သက္ ေသျပၾကမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္း သက္တာ၀န္ယူညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မည့္ ရခုိင္ေဒသရွိစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္လအတြင္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ေဇကမၻာကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးခင္ေရႊ က ေျပာသည္။

‘‘တစ္လအတြင္းမွာ အကုန္ လုံးေသြးမေအးဖုိ႔။ အဲဒီမွာ စီးပြား ေရးဇုန္လည္း ေဖာ္ရမယ္။ စုိက္ ပ်ိဳးေရးဇုန္ေတြလည္း ေဖာ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကသြားေနႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေတြအတြက္ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြ၊ အိမ္ေတြတည္ေဆာက္ ေပးဖုိ႔၊ သြားေရးလာေရးလြယ္ ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ သူ(အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္)က လမ္းၫႊန္သြားတယ္’’ ဟု ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအ တြက္  ေဒသမ်ားပုိင္းျခားတာ၀န္ ယူေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုက္တြန္းထား ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။