အြန္လိုင္းမွ တရား၀င္ေစ်းေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ ၁၁ သန္းေက်ာ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ အြန္လုိင္းအေျချပဳကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ နယ္ ပယ္၌ f commerce ဟူေသာအ သံုးအႏႈန္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာ သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အသံုးျပဳ သည့္ e commerce (အီလက္ထ ရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး) ဟူေသာ စကားလံုးကို f commerce (ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကုန္သြယ္ေရး) ဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက သေရာ္ကာ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သည့္ ေခတ္သစ္ေစ်းဆုိင္ မ်ား ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းမ်ားျပား စြာ ေပၚထြက္လာသည္။ e comm-erce ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေန သည့္ Zawgyi Mart ၏စစ္တမ္း အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳ၍ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တည္ေထာင္၍ စနစ္တက် e commerce လုပ္ကိုင္ေန သူအေရအတြက္သည္ ၁၀ ဦး ထက္ပင္ နည္းေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

အြန္လိုင္းအေျချပဳ ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ရမႈအေျခအေန တြင္ e commerce ပလက္ေဖာင္း ေပၚမွ ေရာင္းခ်ႏုိင္မႈသည္ ၁၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းပင္မျပည့္ေသာ္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ် မႈအေျခအေနသည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္အထက္ရွိေနသည္ဟု စစ္တမ္း က ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚ၌ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ေပါမ်ားလာ ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ Digital Economy (ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြား ေရး) ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တိက် ခိုင္မာစြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသး သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ စား သံုးသူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားကိုယ္ တိုင္ကပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေၾကာ္ျငာပစၥည္းႏွင့္ အိမ္အေရာက္ ေပးပို႔သည့္ပစၥည္းသည္ အရည္အ ေသြးကြာျခားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားမႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

ပံုမွန္ေရာင္းခ်သည့္ အဝတ္ အထည္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးကြာဟမႈသည္ အႏၲ ရာယ္အဆင့္မဟုတ္ေသာ္လည္း စားေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္ႏွင့္ ေဆးဝါးတို႔ကို အရည္အေသြးစစ္ ေဆးထားျခင္းမရွိဘဲ စားသံုးသူဆီ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပႆနာႀကီးမားသည္ဟု Rocket အြန္လိုင္းစတုိးမွ ကိုေအာင္ထြန္း ျမတ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က အြန္လိုင္းမွ ေဈးေရာင္း ေနသူမ်ားအၾကား အထူးလႈပ္ခတ္ ခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေပၚထြက္ ခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး (ရန္ကုန္တုိင္း) ဦးျမင့္ေသာင္းက တရားဝင္လိုင္ စင္မရွိ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စား ေသာက္ကုန္၊ အလွကုန္ႏွင့္ ေဆး ဝါးမ်ား အြန္လိုင္းေပၚမွ ေရာင္းခ် ေနျခင္းကို အေရးယူမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ သတင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြနစ္နာေစ ျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူအခြင့္အေရး အ ကာအကြယ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ‘‘ဒါက ဝါးလံုးရွည္ႀကီးနဲ႔ ယမ္းလို႔ရတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဘူး သီးကို အေမြးသပ္လိုက္သလိုမ်ိဳး လည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အ သင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္း က ေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအဆင့္သာရွိသည့္ ေခတ္သစ္အြန္လိုင္းကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေသာ ေဈးကြက္ကို အစိုး ရက အေရးယူမည္ဟု ေယဘုယ် ဆန္စြာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းအ ေပၚ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္း လင္း နားလည္သေဘာေပါက္လို သည္။

‘‘ထြန္းေပါက္ေအာင္လုပ္ ေပးမွာလား။ အခြန္ဆိုတာႀကီး၊ ေထာင္ဒဏ္ဆုိတာႀကီးနဲ႔ လိုက္ၿပီး ေတာ့ ႐ိုက္ခ်ိဳးေနမွာလား။ အဲဒါကို မသဲကြဲဘူး’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းျမင့္ေနာင္ က ေျပာသည္။

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို တရားဝင္ လုပ္ကိုင္လိုပါက ျပည္ပမွ တရား ဝင္ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ေထာက္ခံခ်က္အျပင္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီထံမွ လုပ္ငန္း လိုင္စင္လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပစၥည္းသြင္း တယ္။ အဲဒီေပၚမွာ အစစ္ေဆးခံ ၿပီး အခြန္ေဆာင္ထားတယ္’’ဟု ကိုေအာင္ထြန္းျမတ္က ေျပာ သည္။ အြန္လုိင္းေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူအခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး အေရာင္းဆုိင္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို အြန္လုိင္းေပၚ၌ ထပ္မံေရာင္းခ် ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လရိပ္ေမေမ အြန္လိုင္းစတိုးမွ မသိမ့္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူတိုင္း စည္ပင္လိုင္စင္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ မ်ားမဟုတ္ေပ။ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားက စည္ပင္လိုင္စင္ျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ ခ်က္သည္ အြန္လိုင္းအေရာင္းဆိုင္ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ျခားနားသည္။

‘‘စည္ပင္လိုင္စင္က တခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြဆိုရင္ ေပးတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြက မေပးဘူး။ အြန္လိုင္းအတြက္ သူတို႔မွာ ေပၚလ စီမရွိဘူး။ အဂၤါရပ္ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ မရွိဘူးေလ’’ဟု Zawgyi Mart မွ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က စနစ္တက်ျပ႒ာန္း ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက တရားဝင္အေန ျဖင့္ အြန္လိုင္းကုန္ပစၥည္းအေရာင္း ဆိုင္မ်ား ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။ အလားတူ အခြန္ ေကာက္ခံမႈကို အစိုးရအေနျဖင့္ စိစစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာ ၾကားသည္။

အစိုးရက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏကို တိုင္းတာကာ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားေနျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အြန္လိုင္းေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားက ေျပာသည္။ အြန္လုိင္းေပၚမွ ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကိုအခြန္ေကာက္ခံရန္ ထိန္းခ်ဳပ္လို ပါက e commerce potal တစ္ခု (သို႔မဟုတ္)ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အ ညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း အြန္လိုင္းကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာထားသူ မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ေတြ႕၌ အြန္လုိင္းေပၚ တြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းကို ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္ လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပား ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက သိမ္း ပိုက္ထားသည္။ ျပည္တြင္းမွ StartUp အခ်ိဳ႕ ေစ်းကြက္အတြင္း ထုိး ေဖာက္ဝင္ေရာက္ေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။

အရင္းအႏွီးအရ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ e commerceဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေန ျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ Start Up မ်ားအ ေပၚ ကာကြယ္ရပ္တည္ေပးပါက ေအာင္ျမင္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြန္ ပ်ဴတာပညာရွင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳ သည္။

‘‘တ႐ုတ္ျပည္စီးပြားေရးတိုး တက္လာတာ e-commerce ေၾကာင့္လည္း ပါတယ္’’ဟု ဦးမ်ိဳး ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ အခြန္ေငြမရရွိျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူနစ္နာမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အီလက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာသည့္အခါ အျခား ေသာအြန္လုိင္းေပၚ၌ ဆက္ႏႊယ္ေန သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိ ခိုက္နစ္နာလာမည္ကို ၎က စိုး ရိမ္ေနသည္။

e commerce လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ သီးျခားဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာကာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း e commerce ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ Electronic Transaction Law ကို ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည့္စံုျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။ အဆိုပါဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း e commerce ဝန္ ေဆာင္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္အ တြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ အြန္လုိင္းအေျချပဳ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အ သိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္ သက္သည္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ား က ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

တရားမဝင္တင္သြင္းေရာင္း ခ်သည့္ Online Shopping မ်ားကို ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အစီအ စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Online မွ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ေလ့ရွိသူ သဃၤန္း ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ မသက္ႏွင္းေထြးက ‘‘Online Shopping သေဘာတ ရားက ပစၥည္းေရာက္မွ ေငြရွင္းရ တာ။ တခ်ိဳ႕ ေငြႀကိဳရွင္းရတဲ့ဟာ ေတြဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒထြက္လာ ရင္ ပိုအဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ဝယ္သူ က ပစၥည္းမွာၿပီး မယူဘဲ ေရွာင္ေန တာမ်ိဳး၊ ေရာင္းသူက ေငြယူၿပီး ေရွာင္ေနတာမ်ိဳးေတြ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းလို႔ ရတာေပါ့။ အဓိက က ေတာ့ ဥပေဒရွိလာရင္ ဗ႐ုတ္သုတ္ ခ Online Shopping ေတြ စစ္လို႔ရ တာေပါ့။ တစ္ခုခုမွားယြင္းခဲ့ရင္ လည္း ဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္လို႔ရ တယ္ေလ’’ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ ကိုင္ေစလွ်င္ ဝယ္ယူသူဘက္မွ အခြန္ႏွင့္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းေပးရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ   မဓာတုက ေျပာသည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ေနသည္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက အြန္လိုင္း ေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေနသူ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္ လာေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

အြန္လိုင္းေပၚ၌ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းကို အေရးယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု တည္းအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ထက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေန ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ ညီတူညီမွ်ျဖစ္လာေစခ်င္သည္ဟု လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳ၍ ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၏ဘံုသ ေဘာတူညီခ်က္သည္ တရားမဝင္ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အလွကုန္ မ်ားေရာင္းခ်ေနမႈကို ဖမ္းဆီးအ ေရးယူေစလိုေသာ္လည္း တရား ဝင္တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား အြန္လိုင္းတင္၍ ေရာင္းခ်ေန သည့္ ေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစလို ျခင္းမရွိေပ။

အြန္လိုင္းအေျချပဳ ကုန္ ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈကို တရားဝင္ျဖစ္ ေစရန္ အခြန္ေပးေဆာင္လိုေသာ္လည္း အစိုးရထံ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည္ကို  မသိရွိၾကေပ။ အခြန္ေကာက္ခံမႈတြင္လည္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ မိသားစုတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္စီးပြားေရး ခဲြျခားေကာက္ခံေပးေစလိုေၾကာင္း အြန္လုိင္းစတိုးလုပ္ကိုင္ေနသူ မနန္းစုစႏၵီဟန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအ ေနျဖင့္ အြန္လိုင္းအေျချပဳကုန္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို စိစစ္ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္နည္း လမ္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မည္၊ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ကို သဲသဲကြဲကြဲေျပာဆို ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ် သူမ်ားသည္ ေစ်းမေရာင္းရသည့္ နယ္ေျမတြင္ ေစ်းေရာင္းခ်သည့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနမည္ဟု ဦးထူးျမင့္ေနာင္က ေျပာသည္။