ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက စုေပါင္း၍ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာေက်ာ္ စတင္လွဴဒါန္း

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စြာမင္းအား အလွဴေငြေပးအပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု −ျမန္မာသံ႐ုံး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ စတာလင္ေပါင္ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ (က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာေက်ာ္)ကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကစုေပါင္းလွဴဒါန္းေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား၀န္ႀကီးဌာနက ေအာက္တို ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္အတူ ရွိေနေၾကာင္းျပ သသည့္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

      အဆုိပါ လွဴဒါန္းေငြကိုၿဗိတိန္ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စြာမင္းမွတစ္ဆင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး အဓိ ကလုပ္ငန္းသုံးသုံးခုတြင္ ျပည္သူ မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ည၌ ျမန္မာ့႐ုပ္သံမွ တစ္ဆင့္ ‘‘ျပည္သူသို႔တင္ျပခ်က္’’မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားအေနျဖင့္ အနီးစပ္ဆုံး ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ကူညီႏုိင္ ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူ အညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္စာမ်က္ ႏွာ (http://rakhine.unionente -rprise.og/)ကို ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လႊင့္တင္ခဲ့ သည္။ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚလာျဖင့္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအ တြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ေန ျပည္ေတာ္ဘဏ္ခဲြ) အေကာင့္နံ ပါတ္ EDU600002 သို႔လည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လွဴ ဒါန္းလိုသူမ်ားအတြက္ အေကာင့္ နံပါတ္ CF-003434 သို႔လည္း ေကာင္း လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။