ႏုိင္ငံသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ေျပာ

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းမွ ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ႏုိင္ငံသားအား လုံး စည္းလုံးညီၫြတ္မွသာ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟု    ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္ တုိဘာ ၁၇ ရက္က စတင္က်င္းပ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအ ေ၀း ပထမေန႔တြင္ ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီကေန႔ကာလဟာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသားေတြအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ျပသၾကရ မယ့္ အခ်ိန္အခါပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ေန ရာေဒသတြင္မဆို အခက္အခဲအ က်ပ္အတည္း ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕လာပါက ျပည္ေထာင္စု ႀကီး အေရးအျဖစ္ ခံယူၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္  ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလို ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံ၏အတိတ္သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါက စည္းလုံးမႈၿပိဳကဲြ ခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသည္ အဘက္ ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့သည္ ကို ေတြ႕ရမည္ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြအ ၾကား၊ ပါတီမ်ားအၾကား မယုံ ၾကည္မႈနဲ႔ သံသယေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖဲြ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကျပင္ ဆင္အတည္ျပဳေသာ ဥပေဒျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ကို ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားသည္  တည္ဆဲဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ   ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဆက္လက္ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔’’ဟု ၎ကဆုိ သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ ႒မန္း၀င္းခိုင္သန္းကလည္း အ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔မဲဆႏၵနယ္ေျမအ သီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးစသည့္ က႑အသီးသီးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမး ျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ားတင္သြင္းျခင္း တို႔ကို သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီမ်ား အလုိက္ ေလ့လာစိစစ္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္  တုိက္ တြန္းသည္။

တစ္လခဲြေက်ာ္ၾကာ ရပ္နား ထားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ တြင္     ျပန္လည္က်င္းပေနၿပီျဖစ္ သည္။