ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ ရခုိင္အေရးေဆြးေႏြး

 ရခုိင္ျပည္နယ္အ ေရးအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ တစ္သားတည္းရပ္တည္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံစဥ္ NCA လက္မွတ္ထုိး တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕က သေဘာထား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရွစ္ဖြဲ႕ ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST)တို႔သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ ညေနက တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထား ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ား၏ သေဘာထားကုိ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) ဦးေဆာင္ နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက တင္ျပခဲ့ရာ ရခုိင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ARSA အဖြဲ႕ကုိ အ ၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ အစုိးရက ေၾကညာသည့္အေပၚ ေထာက္ခံ ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခင္ က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါ၀င္ရန္ အဆုိျပဳႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဟုတ္ဟု ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္ မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ရွင္းျပသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

 ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈ၊ ၀န္းရံမႈမ်ား ေပးသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ အင္ အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာမ်ား ေျပာင္းလဲ ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံစည္းလုံးမႈမရွိလွ်င္ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ဖိအားေပး ျခင္းမ်ား ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုုင္း ရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထား ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္ စုအတြက္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား တြင္ တတ္အားသေရြ႕ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိ ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေရး၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။