ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ရွိအစိုးရ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈ ဦးသိန္းစိန္ အသိအမွတ္ျပဳဟု KNU ေျပာ

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကို သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

သမၼေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူ တူးေစးဖိုးဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဦး သိန္းစိန္က ယင္းသို႔ေျပာၾကား ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘သူကေျပာတာကေတာ့ အ ခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လည္း ႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္ရြက္ေန တယ္။ ဒါကိုသူအသိအမွတ္ျပဳေန တယ္။ အခက္အခဲရွိမယ္ဆိုတာ ကေတာ့ အားလံုးသိၾကပါတယ္’’ ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဦး သိန္းစိန္ ေျပာၾကားမႈကို ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း   ဦး ေအာင္မင္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း KNU ကဆိုသည္။

အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KNU သည္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိၿပီး သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈ ယခင္က ပင္ရွိခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကိုေဆြးေႏြးကာ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္၌ NCA လက္မွတ္ေရးထိိုးခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရငး္သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား အပါအဝင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို အစိုးရသစ္လက္ ထက္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရရွိေသာ NCA ကို လက္ခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၏အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္အတူ တိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ား  ေမွ်ာ္လင့္ေန သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္က ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္တြင္ ေျပာသည္။ 

အဆုိပါ (၂) ႏွစ္ျပည့္အခမ္း အနားသို႔ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္း စိန္အား ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။