အရာေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈ ေဒသခံမ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တိုင္ၾကား

 အရာေတာ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) နယ္ေျမရွိ ေတာင္ကန္ေတာ္ ႀကီး၏ ေရဝင္ေခ်ာင္း႐ိုးေျမဧရိယာ တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္မည့္ကိစၥကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ၆၈၄ ဦး လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ကန္႔ကြက္ တိုင္ၾကားစာကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္တြင္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ေပးပို႔ခဲ့  ေၾကာင္း ဦးေဆာင္တိုင္ၾကားသူ ေဒသခံဦးသန္းထြန္းက ေျပာ သည္။

‘‘အရင္တုန္းက ဒီေရကန္က ေသာက္သံုးေရကန္။ အရာေတာ္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဒီေရေသာက္လာခဲ့ တာ။ ဒီေရကန္ ေရဝင္႐ုိးေပၚမွာ လူေန အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လိုက္ရင္ ေရဆုိးကန္ျဖစ္ သြားမွာစိုးရိမ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာ ပါ။ အခုလည္း မီးျပတ္လို႔ လွ်ပ္ စစ္မီး အခက္အခဲရွိရင္ အနီးပတ္ ဝန္းက်င္က ဒီကန္ကေရကို သံုး ေနရတုန္းပဲ’’ဟု အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္မႈကန္႔ကြက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရဝင္ေခ်ာင္း ႐ိုး၌ အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေျမယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေရကန္အဝင္ ေခ်ာင္း႐ိုးေပၚ၌ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲ၍ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

 စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းၫြန္႔ဝင္းက ‘‘အရာေတာ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မႈကုိ ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္တိုင္ၾကား တဲ့ကိစၥ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ မေရာက္ ေသးလို႔ ဘာမွ မသိေသးပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

ေဒသခံ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရွးအဆက္ဆက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေတာင္ကန္ေတာ္ ႀကီးႏွင့္ ေရဝင္ေခ်ာင္း႐ိုးေျမဧရိ ယာကို မူလအတိုင္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားလိုသျဖင့္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရန္ တိုင္ၾကားထား ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။