ျပည္ပအလုပ္သမားပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေျဖေလွ်ာ့

ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားရန္ တန္းစီေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ျပည္ပသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအဂ်င္စီေထာက္ခံ ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာတင္ျပရန္မလိုဘဲ အလုပ္အကိုင္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (PJ- Passport for Job) ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား ပတ္စ္ပို႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အလည္အပတ္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ (PV-Passport for Visit) မွ အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (PJ-Passport for Job) သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေၾကာင္းအလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF)ကလည္း အခုလိုေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔ တင္ျပ ေတာင္းခံထားတဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနက ေန အလုပ္သမားေတြလည္း အဆင္ေျပ ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ယခင္က ျပည္ပသို႔ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သ မားမ်ားသည္ အလည္အပတ္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္(PV)ျဖင့္ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အဆုိပါပတ္စ္ပို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္ မွတ္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ အခက္အခဲႀကံဳရျခင္း၊ အလည္အပတ္ ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ပါက ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ျခင္း၊ ပြဲစားအခ်ဳိ႕က ကုန္က်ေငြ ပိုမိုေတာင္းခံေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကစ၍ အလုပ္အကိုင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က အလုပ္ အကိုင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (PJ) ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွတ္ ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ကတ္ ျပား၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္ မွတ္ (အလလခပံုစံ-၂)၊ ေအဂ်င္ စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ႏိုင္ငံမွ အ လုပ္ေခၚစာတို႔ပါရွိရန္ လိုအပ္သည္။

 ယခုအခါ ေအဂ်င္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ႏုိင္ငံမွ အလုပ္ေခၚ စာတို႔ပါရွိရန္ မလိုေတာ့ဘဲ အ လုပ္သမားကိုယ္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား႐ုံးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (အလလခပံုစံ-၂) ျပည္ပအလုပ္ သမားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားထုတ္ ယူ၍ မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာ ရင္းတို႔ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

 ‘‘အရင္ပံုစံအတိုင္းဆိုရင္ ေအဂ်င္စီေတြကပဲ တာ၀န္ခံၿပီး လုပ္ေပးေနရတဲ့ သေဘာျဖစ္ေန တာေပါ့။ အခုေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ တဲ့ စနစ္ေၾကာင့္ ေအဂ်င္စီေတြ ေရာ၊ အလုပ္သမားေတြေရာအ တြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပသြားတယ္။ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္က လုပ္ ခြင့္ရသြားေတာ့ ကုန္က်မႈလည္း ပိုနည္းသြားႏိုင္တယ္။ အဓိကက အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္သြားလုပ္ ဖို႔ပါပဲ’’ဟု ေငြႀကိဳးၾကာျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းစည္ သူက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးမည့္အစီအစဥ္ကို ၾကားသိ ထားေသာ္လည္း တရား၀င္စာ မ ေရာက္ရွိေသးဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး႐ုံးမွ တာ ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘စာေရာက္တာနဲ႔ စပါမယ္။ အဲဒီလို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့အ တြက္ အလုပ္သမားေတြ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားတာ၊ ေျပာင္းလဲတာမ်ဳိးေတြမွာ အမ်ား ႀကီး အဆင္ေျပသြားႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္က ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ မည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပြဲစားမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားသည္ကို ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပဳလုပ္ ပါက ပံုမွန္တရား၀င္ေပးေဆာင္ ရသည့္ ေငြပမာဏသည္ က်ပ္သံုး ေသာင္းခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ပြဲ စားမ်ားက က်ပ္ငါးေသာင္းေက်ာ္ အထိ ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိေနသည္။

 ‘‘ကိုယ္ေတြက ေတာက တက္လာတာဆိုေတာ့ ဘယ္သိမလဲ။ ေအးဂ်င့္က ခ်ိတ္ေပးလိုက္ တဲ့သူနဲ႔ပဲစုၿပီး ပတ္စ္ပို႔လုပ္ရ တယ္’’ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ကိုသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

 ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တစ္လ လွ်င္ ဦးေရ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ သြား ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။