ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္ ေျခာက္နာရီသာ ၾကာျမင့္မည္ဟုဆို

ရထားလမ္းပိုင္းအ ဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားၿပီး စီးပါက ရန္ကုန္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ မီး ရထား ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္ေျခာက္နာရီသာ ၾကာျမင့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (တိုင္းအမွတ္-၈) (ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာ) အင္ဂ်င္နီယာ ဦးမ်ိဳးေဇာ္တူးကေျပာသည္။

‘‘မီးရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္ မာ့မီးရထားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ပါ။ ၂၀၁၉ မတ္လမွာ မီးရထား လမ္းပိုင္း  အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ အားလံုး ၿပီးစီးပါ မယ္’’ ဟု ဦးမ်ိဳးေဇာ္တူးက ေျပာ သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္မွ ေမာ္ လၿမိဳင္သို႔ ရထားခုတ္ေမာင္းခ်ိန္ ကိုးနာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးပါက ရန္ ကုန္မွ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေလအိတ္ ရထားတြဲမ်ားျဖင့္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ဘူ တာမွ ပဲခူးဘူတာအထိ ၄၆ ဒသမ ၅ မိုင္၊ ပဲခူးဘူတာမွ စစ္ေတာင္းတံတားအထိ ၃၁ မိုင္၊ စစ္ေတာင္းတံတားမွ ေတာင္စြန္းဘူတာအထိ ၃၂ ဒသမ ၅ မိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဇာ္တူးက ဆိုသည္။ေတာင္စြန္းဘူတာမွ ရင္ၿငိမ္းဘူတာအထိ ၃၇ မိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၈ မတ္လကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ရင္ၿငိမ္းဘူတာမွ ေမာ္လၿမိဳင္ဘူတာအထိ မိုင္ ၃၀ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္းပိုင္းကို မုတၱမကြန္ကရစ္ဇလီဖားတံုးစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားတံုးမ်ား၊ ေပါင္ဘူတာ႐ံုရွိ ကိုးေခ်ာင္းဆက္သံလမ္းအလုပ္႐ံုမွ သံလမ္းမ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မိုင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

More in Regional Section