ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံဦးေဆာင္မႈဆု ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုရရွိ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံဦးေဆာင္မႈ ဆုကို ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု ကရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းဆုအတြက္ ျမန္မာ့ ၾသဘာက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ရရွိၿပီး ယင္းဆုသည္ ျမန္မာ့ၾသ ဘာအပါအဝင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားမွ လုပ္ငန္း ၂၀ အား ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရတာ ေဒသတြင္းမွာ ဂုဏ္ သိကၡာႀကီးတဲ့ဆုကိုရတာပါ’’ဟု ျမန္မာ့ၾသဘာအမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ ဦးသတိုးဟိန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Social Vision Services အမည္ရွိ NGO တစ္ခု ကလည္း ယင္းဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

အာဆီယံ ဦးေဆာင္မႈဆု ကို၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေပးအပ္ကာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအစည္း အေဝးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဆုကို ျမန္မာ့ၾသဘာ လုပ္ငန္းစုက ပုဂၢလိကက႑အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။