ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရွိေက်းရြာ ၄၀ ေက်ာ္ မီးလင္းေရးအထူးရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ အထူးရန္ ပံုေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ အ သံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲတုိးသြင္က ေျပာသည္။


ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီး ေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ ေက်းရြာ ၄၀ အတြက္ ၂၀၁၈ အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ က်န္ေက်းရြာအားလံုးကို သံုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ စေနပါၿပီ။ ပုဏၰားကၽြန္းအတြက္က ဓာတ္ အားလိုင္းစေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီမံကိန္းအရ ရေသ့ေတာင္ကို ၂၀၁၈ မတ္လမွာေရာက္မယ္။ ဇြန္လမွာ ဘူးသီးေတာင္ကိုရမယ္။ ၂၀၁၈ အကုန္မွာေတာ့ ေမာင္ေတာကို ေရာက္မယ္။ အဲဒီသံုးခု ကိုေတာ့ ၂၀၁၈ အကုန္မွာ လုပ္ ငန္းမ်ား အားလံုးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ံုးခဲြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ ၿပီး ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးဌာနက ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၈ ရြာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာတို႔ကို မီးလင္းေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသူရေအာင္ဘိုကဆုိသည္။

‘‘ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ငန္းမ်ား ကို စီမံခ်က္ခ် စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ ဆက္တည္းမွာပဲ ပုဏၰားကၽြန္း စက္မႈဇုန္ကို ဓာတ္အားေပးဖို႔အ တြက္ကို ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအားလံုး ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးရဲတိုး သြင္က ေျပာသည္။