ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးေနဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပုိင္းတြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေပး အပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအ တိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊မရွိ တပ္ မေတာ္စစ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအး၀င္း ဦးေဆာင္ သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကား ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။


စစ္ေဆးမႈ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံရရွိပါက တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ရွိ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု၊ ရဲကင္း စခန္း ၃၀ ခုတို႔ကုိ ARSA အၾကမ္း ဖက္အဖြဲ႕က တစ္ၿပိဳင္တည္းတုိက္ ခုိက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆုိပါ ေဒသကုိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ားေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ကစတင္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား အထုိက္အ ေလ်ာက္ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။