ရန္ကုန္ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းပညာႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးခြင့္ YHT ရရွိ

Project မိတ္ဆက္ပြဲအၿပီး အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Yangon Heritage Trust)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအ ႏွစ္မ်ားျပန္လည္ျမႇင့္တင္သက္၀င္ ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအား နည္းပညာႏွင့္အႀကံ ဉာဏ္ေပးခြင့္အတြက္ YHT (ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕)ကုိ တင္ ဒါေပးလုိက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အ စုိးရအဖြဲ႕၊ အီတလီႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (ရန္ကုန္)တို႔သည္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြ အႏွစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုတင္ဒါေပး အပ္သည့္ အစီအစဥ္မွာ စီမံကိန္း အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အီတလီအစုိးရႏွင့္အထက္ ပါေအဂ်င္စီတို႔သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္မ်ား ျပန္လည္သက္ ၀င္ေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအား နည္းပညာအကူအညီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အေမြအႏွစ္အေဆာက္အ အုံေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔က ကြၽမ္းက်င္တဲ့ပညာ ရပ္တစ္ခုလုိအပ္ပါတယ္’’ ဟု ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က Strand ဟုိတယ္၌  ျပဳ လုပ္ေသာ ‘ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား အစီ အစဥ္-၁’ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။ အဆိုပါတင္ဒါအတြက္ အီတလီႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င္စရာေကာင္းသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေပၚလာေရး အဓိကရည္ရြယ္သည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။ယင္းစီမံကိန္းအတြက္တင္ဒါကုိ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ YHTတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေနာက္ YHTက ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ရန္ကုန္က ၿမိဳ႕ျပေျပာင္းလဲ မႈေတြ၊ ေခတ္မီမႈေတြက ဘယ္လုိ ပဲစိန္ေခၚပါေစ သူ႕သမုိင္းအ ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ဘာသာေရးတန္ဖုိးေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထား ဆဲပဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ အတူ လက္တြဲလ်က္ဒီထူးျခားတဲ့ တန္ဖုိးေတြ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွအ တြင္းထင္ရွားတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ လာမယ္ဟု ယုံၾကည္ထားပါတယ္’’ ဟု  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီတလီသံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ YHT က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ျပဳလုပ္ေပးရ မည့္အခ်က္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေခတ္မီလွပေရး၊ ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း မည့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုတည္ ေထာင္ေပးရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွး ေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေပးရန္၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား အႀကံေပးရန္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားအနက္ အစုိးရပုိင္ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ ေျခာက္လုံးမွ ရွစ္လုံးကုိေရြးခ်ယ္၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအေသးစိတ္ သုေတသနျပဳလုပ္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ သည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းေတြက ကြၽန္ ေတာ္အေစာကတည္းက လုပ္ ခ်င္တာ။ အခုအီတလီဘက္က ေငြရေတာ့ ပိုလုပ္လုိ႔ရသြားတာ ပါ’’ ဟု YHT ဥကၠ႒ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။