ဒု႒၀တီျမစ္ေဘးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားကို တုိင္းအစိုးရက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိ

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒု႒၀တီျမစ္ေဘးရွိ ေျမယာမ်ား ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အ ပန္းေျဖစခန္းမ်ားကုိ မႏၲေလး တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕က တရား၀င္ခြင့္ ျပဳထားျခင္း မရွိေသးဘဲ၊ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ လတ္တေလာဖြင့္လွစ္ ေနသည့္အေပၚ ဒဏ္႐ုိက္အေရးယူမည္ဟု တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆုိင္ၿပီး ၎တို႔ပိုင္ေျမေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ ေဘးရွိ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာတြင္ အစိုးရဘက္က တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳရန္ စိစစ္ေနဆဲသာ ျဖစ္ သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အားေပးတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ဒါေတြက အခြန္အခ ေတြေပးေခ်ထားသလား။ အ ေဆာက္အအုံေတြေဆာက္ထား တယ္။ ဒါေတြအတြက္လည္း ဒဏ္ေၾကးေတြ သက္ဆုိင္ရာဌာန ေတြကို ေပးေဆာင္ရမယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဘက္က ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာလည္း ေျပာထားတယ္။ အဲဒီအဆင့္ လုိက္ သူတုိ႔ျဖတ္သန္းရမယ္။ ၀င္ေငြခြန္ေတြ ေပးေဆာင္ရမယ္ ဆုိတာလည္း ေျပာထားတယ္။ ေျပာရရင္ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ထားေပးတယ္။ စိစစ္ေနပါ တယ္’’ဟု ဦးမ်ဳိးသစ္က ေျပာ သည္။

မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္ ကား လမ္းမွတစ္ဆင့္ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသြားရာ လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒု႒၀တီျမစ္ေဘး တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အပန္း ေျဖစခန္း ငါးခုခန္႔ရွိေနၿပီး စနစ္ တက်ျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးညႇိႏႈိင္း သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

အပန္းေျဖစခန္းမ်ား စနစ္ တက်ျဖစ္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႕ကို   ၾသဂုတ္လအတြင္းက ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ဒု႒၀တီျမစ္ေဘးရွိ သုံးမုိင္၊ ငါးမုိင္၊ ေျခာက္မုိင္၊ ခုနစ္မုိင္မ်ား တြင္ လူထုအပန္းေျဖစခန္းမ်ား တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးရန္ မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ ထံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပထား သည္။

အစိုးရဘက္က တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေသာ္ လည္း အပန္းေျဖစခန္းမ်ားသို႔ လာ ေရာက္လည္ပတ္ေနသူမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္စည္ကားေနၿပီး တရား၀င္ ခြင့္မျပဳေသးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ရရွိမည့္ အခြန္ေငြမ်ားနစ္နာ ေၾကာင္း အေသးစားစက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

More in Regional Section