ရန္ကုန္စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအတြက္ အမိႈက္ထြက္ရွိမႈ စစ္တမ္းေကာက္

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ထြက္ရိွမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−ေဇာ္ဝင္းႏိုင္)

 စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုႏွစ္ခု တြင္ အမိႈက္ထြက္ရွိမႈ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္ဟု ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္း ေရးဌာန ဒုဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ေခ်ာင္ႏွင့္ ထိန္ပင္ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုတို႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ေန သည့္ အမိႈက္တြင္ ေနအိမ္၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ကုန္တိုက္၊ အမ်ားျပည္သူအပန္း ေျဖေနရာ၊ ေစ်း စသည္တို႔မွ ထြက္ ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို ခဲြ ျခား၍ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။


 စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ရွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး  ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံရွိ ဓာတ္ခဲြခန္းသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

  ‘‘ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးက ထြက္တ့ဲ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြမွာ ဘာအမ်ိဳးအစားေတြပါလဲဆုိတာ သိခ်င္လုိ႔၊ မီးဖိုေခ်ာင္က ဘာေတြ ထြက္လဲ၊ စက္႐ံုေတြက ဘာေတြ ပါလဲေပါ့။ ဓာတ္ခဲြခန္းရလဒ္က ေအာက္တိုဘာကုန္မွ သိရမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာသည္။

ဓာတ္ခဲြခန္းရလဒ္သိရွိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ ခဲြမႈတြင္ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕စက္႐ံုတည္ ျခင္း၊ အမိႈက္မွဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ Recycle ျပန္္လည္ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ အ မိႈက္တန္ခ်ိန္ ၂,၅၀၀ ထြက္ရွိေန ၿပီး အမိႈက္မ်ားကို ျပဳျပင္သန္႔စင္ ျခင္းမရွိဘဲ ေျမႀကီးေပၚတြင္ တုိက္ ႐ိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထုညစ္ညမ္း၍ အဆိုပါညစ္ညမ္းမႈမ်ား  ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အမိႈက္မွစြမ္း အင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕စက္တစ္ခုသာ ရွိေသးသည္။