ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ဒီေရေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးေဒသသံုးခုတြင္ ဒီေရေတာ ဧက ေလးေသာင္းခြဲ စိုက္ပ်ိဳးမည္

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ဒီေရ ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ သည့္ ေဒသသံုးခုတြင္ ၁၀ ႏွစ္စီမံ ကိန္းျဖင့္ ဒီေရေတာ ဧကေလး ေသာင္းခြဲ စိုက္ပ်ိဳးမည္ဟု သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရေဝ ေရလဲဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းႏိုင္ကေျပာသည္။


ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလးႏွင့္ ဖ်ာပံုတုိ႔ တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဒီေရေတာဧက ၄,၅၀၀ ျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ဒီေရ ေတာပ်က္မ်ားေနရာ၌ အသစ္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သဘာဝ ဒီေရေတာမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္း သိမ္းျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါက ဌာနကလုပ္တဲ့ စီမံ ကိန္း၊ စိုက္ခင္းသီးသန္႔ပဲ။ ဒီေရ ေတာေပါက္ေရာက္တာက ဒီၿမိဳ႕ နယ္ေတြ အမ်ားဆံုးပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒီ ေရေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ တာေတြလည္းရွိေတာ့ စိုက္ခင္း ပ်က္ စိုက္ခင္းေဟာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းတာေတြပါမယ္’’ဟု ဦးဝင္း ႏိုင္က ေျပာသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒီေရ ေတာမ်ားသည္ ပုစြန္ကန္ေမြးျမဴ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပဳန္းတီး ခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကန္အခ်ိဳ႕ကို ပယ္ ဖ်က္ကာ ဒီေရေတာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ဒီေရ ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ေဆာင္သည့္ World View International Foundation မွ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္း ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘သစ္ေတာက ျပန္စိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ေနရာ တရားမဝင္ ပုစြန္ကန္ ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ ဒီဘက္ ေနာက္ပိုင္းမွ တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းၿပီး တခ်ိဳ႕ကို အမ်ား ျပည္သူ အစုအဖြဲ႕ပိုင္အေနနဲ႔ ညႇိ ႏိႈင္းၿပီး ျပန္လုပ္ခြင့္ေပးတဲ့ေနရာ ေတြ၊ က်န္ခဲ့တဲ့ ေတာပ်က္ေတြကို မွ ျပန္စိုက္မွာ’’ဟု ဦးဝင္းေမာင္က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕က ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့သစ္ေတာ မ်ား အေျပာင္းအလဲအစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ဒီေရေတာဧက ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၅ ၌ ဒီေရေတာဧက ခုနစ္သိန္းငါးေသာင္း ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ၂၅ ႏွစ္အ တြင္း ဧကငါးသိန္းေလးေသာင္းခြဲ ျပဳန္းတီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီေရေတာ ေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ား သည္ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာ ရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးသည္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ ဒီေရ ေတာမ်ိဳးစိတ္စံုလင္စြာ ေပါက္ ေရာက္ကာ ဒီေရေတာအမ်ားဆံုးရွိ ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္သည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးက တ တိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။