စစ္သမုိင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ ေဆာက္မည့္ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ေရႊတိဂံုေစတီ အျမင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ခြင့္မျပဳဟုဆို

ၿဖိဳဖ်က္ေနေသာ ရန္ကုန္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ေရႊတိဂံုေစတီ ကန္႔ သတ္ဇုန္အတြင္းရွိ ယခင္ စစ္ သမိုင္းျပတိုက္ ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပ ထားသည့္ ရွစ္ထပ္ျမင့္ ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မီ ဟိုတယ္စီမံကိန္း သည္ ေရႊတိဂံုေစတီ၏ သတ္မွတ္ အျမင့္ေပထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါ က ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ရန္ကုန္ စစ္သမုိင္းျပတိုက္ ေနရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းတစ္ခု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္သတင္း မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ရာ ဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္သမိုင္းျပတိုက္ ေနရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Private & Public ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဧရာဟသၤာ ကုမၸဏီ တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းကာ ခန္႔ မွန္းကုန္က်စရိတ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ရွိမည့္ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ ေသာင္းက ေျပာသည္။‘‘သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထပ္ မ်ားဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို တင္ျပစဥ္ ပ႐ိုပိုဇယ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အထပ္ေရမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္လာ တဲ့အခါမွာဆိုရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဇုန္နည္းနဲ႔ေရာ၊ အထပ္သတ္မွတ္ ခ်က္နဲ႔ေရာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေအာင္ ဒီစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္ထားပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ ႏွင့္ ပန္တ်ာလမ္းေထာင့္ရွိ စစ္ သမုိင္းျပတိုက္ေနရာတြင္ အထပ္ ရွစ္ထပ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္မႈမွာ ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရကထုတ္ျပန္ထား သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆက္လက္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ထဲမွာက အျမင့္ဆံုးဆို ေလးထပ္ အေဆာက္အအံုပဲရွိတယ္။ အခု ရွစ္ထပ္ေဆာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားတာ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလားဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ ဗဟုသု တအရ ကိုက္ညီမႈမရွိပါဘူး’’ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဦးေက်ာ္ေဇယ်ေမးျမန္းမႈကို ဦးျမင့္ေသာင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) သို႔ တင္ျပထားေသာ အထပ္အေရ အတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အဆုိပါစီမံကိန္း ကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္၎ဟိုတယ္ ဆက္ လက္ေဆာက္လုပ္ရာ၌ လည္း အထပ္အျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ထပ္ယူရမည္ဟု ထင္ ျမင္မိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက  ဆိုသည္။

အဆိုပါ စစ္သမုိင္းျပတိုက္ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၉ ဒသမ ၀၂၈ ဧကရွိၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ဦးအာယုဆိုသူကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ခ်ထားေပး ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ ပေရာ ဂ်က္ကို ျမန္မာကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ MIC သို႔ တင္ျပရာ ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ သည့္ ကာလအတြင္း ေျမငွားရမ္း ခကို ကန္ေဒၚလာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးသိန္းႏွင့္ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပံု မွန္ စီးပြားေရးလည္ပတ္ခ်ိန္၌ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၂,၂၅၆ သန္းေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

အထပ္ရွစ္ထပ္ရွိ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီဟိုတယ္၊ အထပ္ ရွစ္ထပ္ရွိ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ အျမင့္ရွိ ေစ်းဝယ္စင္တာတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ျပထား ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာ ၾကားသည္။