တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ႏွင့္ လူထုကို ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ရွမ္းစာယဥ္ေကာ္မတီ ေတာင္းဆုိ

မႏၲေလးေက်ာက္၀ိုင္းသို႔ လာေရာက္သူအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ေဒသျဖစ္သည့္ ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ နန္စီ ပြန္ေက်းရြာတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအပါအ၀င္ ေဒသခံ ၁၁ ဦး ကို တရားမ၀င္ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ အေရးယူၿပီး ေနာက္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္္ ေက်ာက္ စိမ္း တူးေဖာ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ေပး ရန္ႏွင့္ လူထုကို အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မည့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးရန္ ရွမ္းစာ ေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ေတာင္းဆုိသည္။


အခ်က္ေလးခ်က္ ပါ၀င္ ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈ ဘ၀ရပ္တည္ေရး တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ သယ္ယူေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ ခႏီၲးၿမိဳ႕သည္ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္၍ ေဒသတြင္း သယံဇာတမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ စိုင္း၀င္းထြဋ္က ‘‘ေက်ာက္ မ်က္ဥပေဒက တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ လူထု နဲ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ မွာ လိုတစ္မ်ိဳး၊ မလိုတစ္မ်ိဳးျဖစ္ ေနတယ္။ ဖမ္းခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ဖမ္း တယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပလဲနံပသင့္ေနတာ ေတြက်ေတာ့ လႊတ္ေပးတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ရဲ တပ္ဖဲြ႕က နန္စီပြန္ေက်းရြာတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ေဒသခံ ၁၁ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ သည္ ေဒသတြင္း တရားမ၀င္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ အ ေထာက္အထားမရွိေသာ ေရမ ေဆးေက်ာက္ရွာေဖြသူမ်ား ၀င္ ေရာက္လာမည့္ အေျခအေနကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သစ္ ေတာႏွင့္ သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးကံ ဇာမံုက ေျပာသည္။

‘‘သူ႔ဥပေဒနဲ႔ သူ႔ဘာသာသူ လာမွာေပါ့။ တရားမ၀င္ ေက်ာက္ စိမ္းေရာင္း၀ယ္တာေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်င္လို႔ပါ’’ဟု ဦးကံဇာမံုက ေျပာ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲ တပ္ဖဲြ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး လူလူသန္းက စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ဖမ္းဆီး ခဲ့သူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တရား မ၀င္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္မႈ ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးေပးသူဟု ယူဆရသူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယင္းေန႔က ဖမ္းဆီးရာတြင္ ခႏီၲးၿမိဳ႕နယ္ေဒသ တြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး  အဆင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၿပီး ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က အတည္ျပဳသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒတြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရာင္း၀ယ္လုိသူ ေဒသခံမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမပါ၀င္ဟုဆုိကာ ယင္းဥပေဒအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။