ဒီခ်ဳပ္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား စုေဆာင္းမႈ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ညီလာခံမတိုင္မီ လူငယ္ ပါတီဝင္မ်ား စုေဆာင္းေနရာျပည္ နယ္မ်ားထက္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္ လူငယ္ပါတီဝင္အင္အား ပိုမိုအားေကာင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မ ရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။


‘‘ထံုးစံအတိုင္းကေတာ့ တိုင္း ေဒသႀကီးေတြက အားေကာင္းတယ္။ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ နဂို ကတည္းက လူႀကီးအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေတာင္ တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ ေတြမွာ အားနည္းတာရွိတယ္’’ ဟု၎က ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအ ႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ယခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ား ကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး အတြက္ ညီလာခံ က်င္းပေရးဗဟို ေကာ္မရွင္ကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အလိုက္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ စက္တင္ ဘာလကုန္တြင္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္တုန္းက လုပ္ရကိုင္ရတာ အက်ပ္အတည္း ေတြရွိတယ္။ အစိုးရျဖစ္လာလို႔ လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ အခု ကပိုၿပီးေတာ့ သက္ေသာင့္သက္ သာျဖစ္တယ္။ ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႕ ရတာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္တယ္’’ ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာ သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမအႀကိမ္လူငယ္ညီလာခံ ကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ဆင့္မွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ၁၅၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံအ တြက္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ား စု ေဆာင္းရာတြင္ အသက္(၃၅)ႏွစ္ ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း လက္ရွိဒုတိယအႀကိမ္ညီ လာခံတြင္(၃၀)ႏွစ္ ေအာက္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့၍ ေမွ်ာ္မွန္းအင္အားျပည့္ မီေရးခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူငယ္ပါတီဝင္အင္အားနည္းလာသျဖင့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ဦးဉာဏ္ဝင္းကေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး အ သင္းဝင္ေဖာင္ ေရာင္းရေငြမ်ား ကို ပါတီရန္ပံုေငြအျဖစ္ သက္ဆိုင္  ရာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားအလိုက္ ျပန္လည္ခြဲေဝ ေပးမည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီက အသင္း ဝင္ေဖာင္တစ္ေစာင္လွ်င္ တစ္ရာ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ႏွစ္ရာက်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရ မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္ စက္တင္ ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မ်ား၊ ဗဟို ေကာ္မရွင္၊ လူငယ္ညီလာခံ ေကာ္ မတီ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ဗဟို လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္ ေသာ အစည္အးေဝးတစ္ခုကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ က်င္းပရန္ရွိ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆို သည္။

More in Politics Section