ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသဆိုင္ရာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးထံ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္တင္ျပထား

ေမာင္ေတာေဒသရိွ ေဒသခံမ်ားကို ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္က စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာအားေပးမႈႏွင့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု− ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

 ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၏ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈခရီး စဥ္အတြင္း ေဒသဆိုင္ရာအေျခအ ေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ ခံ႐ံုးႏွင့္ သမၼတ႐ံုးတို႔ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဂ်င္ မီက ေျပာသည္။

 ေပးပို႔တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဖြဲ႕အ စည္းအသီးသီး၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား၊ လူထုေနထုိင္စား ေသာက္ရမႈအေျခအေနႏွင့္ လို အပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။


‘‘ေျမျပင္အခ်က္အလက္မွန္ ေတြကို သိရေအာင္ အေထာက္ အကူျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေပးပို႔တာျဖစ္ ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ’’  ဟု ဦးဂ်င္မီက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ တြင္ ေျပာသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) သည္ ၾသဂုတ္ တတိယပတ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ဘူး သီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားရွိရာ ခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး ၎တို႔၏ခံစားခ်က္၊ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား၊ အခက္အခဲ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္မွ မမီးမီးက ေျပာသည္။

၈၈ ၿငိမ္းပြင့္၏ အစိုးရသို႔ ေပးပို႔တင္ျပခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ႏုိင္ငံသား မ်ား လံုၿခံဳမႈကို အကာကြယ္ေပး ႏုိင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအင္အားကို ပိုမို တိုးျမႇင့္ထားရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ျမင္သာသည့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္အ ျဖစ္ စနစ္တက်စီမံေပးရန္ လိုအပ္ သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသတြင္း သြားလာမႈအခက္အခဲမ်ားပါဝင္ ေၾကာင္း ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အ လက္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ဆက္ သြယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၌ အတူေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။