ေအာင္လံၿမိဳ႕ ေအာင္မာလာပန္းၿခံတြင္ ကေလးအားကစားပစၥည္း က်ပ္သိန္း ၃၀ေက်ာ္ဖိုး တပ္ဆင္

ေအာင္လံၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္မာလာပန္းၿခံအတြင္း ေဆာ့ကစားေနသည့္ ကေလးငယ္တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − လင္းသက္ႏုိင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ တည္ရွိရာ ေအာင္လံၿမိဳ႕ ေအာင္ မာလာပန္းၿခံအတြင္း ကေလးငယ္ မ်ား ေဆာ့ကစားႏိုင္ရန္ က်ပ္သိန္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ သံုးစြဲကာ အားက စားပစၥည္းမ်ား  တပ္ဆင္ေန ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

ေအာင္လံၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး ႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ပန္းၿခံအတြင္း ကေလးအားကစားပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က စတင္ကာ ကေလး အားကစားပစၥည္း ၁၀ မ်ိဳးတပ္ဆင္ ေနသည္။

‘‘ကေလးေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္တုရွိရာ လာေစခ်င္တာအဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလး ေတြအတြက္ အားကစားပစၥည္း ေလးေတြ တပ္ဆင္ေပးတာ။ စည္ ပင္ကခြင့္ျပဳတယ္။ ေလွ်ာေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္ကိရိယာ၊ ဆီးေဆာ ပါမယ္။ ဘားတန္းေလးေတြပါ မယ္။ ေနာက္ကစားစရာေလးေတြ တပ္ဆင္ေပးမယ္။ ေရရွည္ခိုင္ခံ့ ေအာင္ သံ၊စတီးစတာေတြနဲ႔ ေအာ္ဒါလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဝင္ ကိုႏုိင္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုလအတြင္းအၿပီးသတ္ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ကာ က်ပ္သိန္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ဖိုး ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကုန္က်ေငြမ်ားအနက္ က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ကိုသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္အလွဴခံရရွိေငြမ်ားမွ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္တုႏွင့္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အ လွဴခံရရွိေငြႏွင့္ ဘဏ္တိုး၊ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၆၄၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္တုႏွင့္ ရင္ျပင္ကို ၂၀၁၇ ႏွစ္စက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အ ေခ်ာသပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ယင္းေငြမ်ားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္တုရင္ျပင္ သံပန္းတံခါး တပ္ဆင္ျခင္း၊ မီးတိုင္မီးဆိုင္းမ်ား ျပင္ဆင္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕ကို က်ပ္သိိန္းႏွစ္ဆယ္ ေပးအပ္ကာ ပန္းၿခံအတြင္း ေရပန္း အလွကန္ ျပဳလုပ္ရန္လည္းရွိ ေၾကာင္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

အဆိုပါပန္းၿခံတြင္ တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခ်ထားေပး ေသာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ အားကစား ေလ့က်င့္ေရးပစၥည္းမ်ား ယခုႏွစ္၌ တပ္ဆင္ထားသည္။