က်န္းမာေရး

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီဗိုင္းရပ္စ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေသဆံုးေစႏိုင္သည့္ ပဋိေဆးပစၥည္းအသစ္ တစ္မ်ိဳး တီထြင္

HIV ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုက္ဖ်က္ၿပီး တိ ရစာၦန္မ်ားတြင္ ယင္းေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ပဋိပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား တီထြင္ခဲ့သည္။


HIV ဗိုင္းရပ္စ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းသံုးခုကို တုိက္ ခိုက္ရန္ႏွင့္ ယင္းပဋိပစၥည္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္က ခုခံရခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ယင္းပဋိပစၥည္းကို တီထြင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကို အေမရိကန္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Sanofi တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပဋိပစၥည္းအား လူသားမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈကို ၂၀၁၈ တြင္  စတင္ျပဳလုပ္ကာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သလား (သို႔မ ဟုတ္) ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သလား ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဗိုင္းရပ္စ္သည္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ိဳးေျပာင္းႏိုင္ၿပီး ၎၏အသြင္အျပင္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္က HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္း ရသည္။

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ သံုးမ်ိဳးအတြက္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေဆးထိုးၿပီးေနာက္ လူနာအနည္းငယ္တြင္ HIV ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ေသဆံုးေစႏိုင္သည့္ ပဋိပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကင္း သိရသည္။

သုေတသီမ်ားက ယင္းပဋိပစၥည္းကို HIV ကုသရန္ (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ေမ်ာက္ ၂၄ ေကာင္ႏွင့္ စမ္းသပ္ရာတြင္ ယင္းပဋိပစၥည္းက HIV ကိုေကာင္းစြာ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္။

အကယ္၍ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လူသားမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္မႈရလဒ္ သည္ တိရစာၦန္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈအတိုင္းရလဒ္မွန္ခဲ့ပါက HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းသစ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေနသည္။

HIV ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ AIDS ေရာဂါကို အေမရိကန္တြင္၁၉၈၀က ပထမဆံုး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းေရာဂါအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ ယေန႔အထိ ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးေပ။         —Ref:BBC