ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စ၀္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေသြးလွဴဒါန္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

(၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတို႔မွ ရဲအရာရွိ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၄၆ ဦး စုေပါင္း၍ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ံုႀကီးတြင္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။