ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စ၀္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေသြးလွဴဒါန္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

(၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတို႔မွ ရဲအရာရွိ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၄၆ ဦး စုေပါင္း၍ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ံုႀကီးတြင္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

More in Regional Section