ေက်ာက္ဆည္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားကို ဒိုင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ေက်ာက္ဆည္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စည္သူလင္း)

 ေက်ာက္ဆည္ဆင္ၿပိဳင္ ပြဲ အမွတ္ေပးဒိုင္အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦး တြင္ အႏုပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆင္အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေရႊဇင္ေမာင္ဆင္အဖြဲ႕ ပိုင္ရွင္ ဦးစိုးေရႊက ေျပာသည္။

ဆင္ၿပိဳင္ပြဲကို သံုးဦးစီပါဝင္ ေသာ ဒိုင္အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ေရွ႕တြင္ ကျပသီဆုိယွဥ္ၿပိဳင္ရၿပီး ယခင္ႏွစ္ မ်ားက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဆင္မ်ား၏ အက၊အဆို၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို သဘင္၊ ဂီတ အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ အႏုပညာရွင္မ်ားက အမွတ္ေပးၿပီး စည္းကမ္း လိုက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာန ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားက အမွတ္ ေပးသည္။ ယခုႏွစ္ အမွတ္ေပး ဒိုင္အဖြဲ႕၌ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ထည့္သြင္းထားေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ ထမ္းမ်ားသာ ပါဝင္ေန၍ အႏုပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းေပးရန္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီထံ ဆင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေတြ႕ဆံုေတာင္းဆိုသည္။


‘‘ဘာေၾကာင့္မို႔ ထည့္မေပး ႏိုင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပး တာမ်ိဳးေတြ မရွိဘူး။ သူတုိ႔စီစဥ္ တဲ့အတုိင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပဲ ေပါ့။ ၿပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ခံုေပၚလည္း လူ ၁၅ ေယာက္ပဲ တက္ရမယ္လုိ႔ မႏွစ္ကစၿပီး ကန္႔သတ္တယ္။ အဲ ဒါကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ေျပာရာမွာ မႏွစ္ကေတာင္ လုပ္ေသးတာပဲ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးဆုိၿပီး မရဘူး’’ ဟု ဦးစိုးေရႊက ေျပာသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ဆင္မ်ားကို အက၊ အတီး၊ အဆုိ၊ အဖြဲ႕လိုက္ စုေပါင္းသ႐ုပ္ေဖာ္မႈ စသည္တုိ႔ကို အဓိကထား အမွတ္ေပးရာတြင္ အႏုပညာရွင္မဟုတ္ေသာ ဌာန ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္ ေပးဒိုင္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ထည့္သြင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး ၿပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ လူ ၁၅ ဦးသာ တက္ေရာက္ရန္ တားျမစ္ထားမႈ ေၾကာင့္ စုေပါင္းသ႐ုပ္ေဖာ္မႈ၌ အ ခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ဆက္ သြယ္ေသာ္လည္း လက္ခံေျဖ ၾကားျခင္းမရွိေပ။

ယခုႏွစ္ ေက်ာက္ဆည္ဆင္ ၿပိဳင္ပြဲကို သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၄ ရက္ (ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္) တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ ဘာ ၁၇ ရက္အထိ စာရင္းေပး သြင္းသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဆင္ အေရအတြက္ ၂၅ ေကာင္ရွိသည္။

ေက်ာက္ဆည္႐ိုးရာ ဆင္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႐ိုးရာအႀကီးတန္း၊ ႐ိုး ရာအငယ္တန္းႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ ဆင္ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

ဆင္ၿပိဳင္ပြဲကို ေက်ာက္ဆည္ ၿမိဳ႕ ေရႊသာေလ်ာင္းေတာင္ေျခ တြင္ က်င္းပၿပီး ေရွးယခင္က ေရႊ သာေလ်ာင္းဘုရားအား ေကာက္ ညႇင္းမႈန္႔၊ ဆန္မႈန္႔တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ဆင္အ႐ုပ္မ်ား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ရာမွ ၁၉၂၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူဝင္ကႏုိင္ေသာဆင္တီထြင္ကျပကာ ေနာက္ပိုင္း၌ ဆင္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ သည္။

Top News